ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ / Research Methodology
Κωδικός100301S
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΟδοντιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑλέξιος Μπένος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID240000580

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Οδοντιατρικής (2010-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 4
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕπιλογής322

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600121888
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Επιδιωκόμενοι στόχοι: Μετά από συνεχή και ενεργητική συμμετοχή στο μάθημα ο/η φοι‐ τητής/τρια θα πρέπει να μπορεί να διαβάζει και να καταλαβαίνει δημοσιευμένες εργασίες και να εκτιμά τη χρησιμότητα και πιθανή εφαρμογή των αποτελεσμάτων τους. Να γνωρίζει τις βασικές αρχές ερευνητικού σχεδιασμού και να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων. Να είναι ικανός να επιλέγει ποσοτι‐ κές και ποιοτικές μεθόδους ανάλυσης, να γνωρίζει να επιλέγει τις απαραίτητες μεθόδους ανάλυσης των δεδομένων και να αποκτήσει οικειότητα στην ανάλυση δεδομένων με τη βοήθεια λογισμικών βιοστατιστικής και συγκεκριμένα το SPSS. Να αναγνωρίζει τη σημασία της δεοντολογικής συνάφειας της έρευνας με τις πραγματικές ανάγκες υγείας του πληθυσμού και να είναι εξοικειωμένος με τις δεοντολογικές αρχές, τη σχετική νομοθεσία και τα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας.
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στη μεθοδολογία έρευνας ‐ Εισαγωγή στην τεκμηριωμένη ιατρική (evidence based medicine) ‐ Διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος ‐ Μεταβλητές ‐ σχέσεις ‐ υποθέσεις ‐ Κριτική ανάλυση επιστημονικών άρθρων ‐ Είδη ερευνών: ποσοτική /ποιοτική ‐ Ποσοτική έρευνα ‐ δείκτες ‐ μέτρα ‐ σχεδιασμός έρευνας ‐ Κριτήρια τεκμηρίωσης και αποδοχής μιας αιτιολογικής υπόθεσης ‐ Δειγματοληψία ‐ διαστρωμάτωση ‐ Σχεδιασμός ερευνητικών εργαλείων ‐ Βιοστατιστική ‐ Κλινική Επιδημιολογία ‐ Ποιοτική έρευνα ‐ Εγκυρότητα, αξιοπιστία και δεοντολογία έρευνας ‐ Aναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών. Αξιολόγηση ιατρικών περιοδικών ‐ Η έρευνα στην Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
Λέξεις Κλειδιά
ιατρική ερευνητική μεθοδολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Σημειώσεις
  • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση – Πρόοδος – Εξετάσεις: Μικρές εργασίες σε κάθε μάθημα για καλύτερη κατανόηση. Τελική εργασία σε επιλεγμένο θέμα. ‐ Συνολική αποτίμηση – Αξιολόγηση: Προφορική και έντυπη αξιολόγηση μαθήματος και διδασκόντων στο τελευταίο μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
«Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα», Earl Babbie, 2011, Επιμέλεια στην Ελληνική γλώσσα Κώστας Ζαφειρόπουλος, Εκδόσεις «Κριτική Α.Ε.», κωδ. στον Εύδοξο: 12508145) Β. «Μεθοδολογία της έρευνας & της ανάλυσης δεδομένων για τις επιστήμες της υγείας»,2011, Δ.Παναγιωτάκος, Εκδόσεις «Μαρία Τσακουρίδου & Σια Ο.Ε.» κωδ. στον Εύδοξο: 12492373.
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-09-2016