ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ / Practical Training in a dental environment
Κωδικός100905S
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΟδοντιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΛάζαρος Τσαλίκης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003116

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Οδοντιατρικής (2010-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 38
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕπιλογής954

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600121966
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
  • Επιστημονικής Περιοχής
  • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση φοιτητών σε οδοντιατρεία» (ΠΠΑ) είναι η επαφή του φοιτητή της οδοντιατρικής με ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, που στην πράξη είναι το ιδιωτικό οδοντιατρείο. Οι προπτυχιακές σπουδές του φοιτητή στην οδοντιατρική - τα δύο τελευταία έτη φοίτησής του – τον φέρνουν σε επαφή καθημερινά με τον οδοντιατρικό ασθενή, στον οποίο παρέχει υπηρεσίες στοματικής υγείας, αλλά αυτό πραγματοποιείται σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον και σε συγκεκριμένες εργασίες που είναι απαραίτητες για τη λήψη του πτυχίου του ,σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.Η πρακτική του άσκηση μπορεί μεν να προσομοιάζει σημαντικά σε αυτό ενός επαγγελματικού χώρου,συγχρόνως όμως διαφέρει σημαντικά, αφού λειτουργεί κάτω συγκεκριμένους κανόνεςεκπαίδευσης. Είναι γνωστό ότι το 90% των οδοντιάτρων αυτοαπασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα,και ως εκ τούτου τα ιδιωτικά οδοντιατρεία αποτελούν τον ιδανικότερο χώρο όπου οιφοιτητές θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση.Η διεθνής σύγχρονη πρακτική, κατά την οποία η προπτυχιακή εκπαίδευση συμπληρώνεται και με εξωπανεπιστημιακή απασχόληση, καθιστούν την πρακτική άσκηση επιβεβλημένη για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) της Οδοντιατρικής. Έτσι, το παρόν πρόγραμμαπροβλέπει την πρακτική άσκηση 120 φοιτητών κατά το θ’ και Ι’εξάμηνο σπουδών τους, σε ιδιωτικά οδοντιατρεία. Η άσκηση θα πραγματοποιηθεί σε τέσερεις(4) χρονικές περιόδους,ξεκινώντας από τον Δεκέμβριο του 2013 και τελειώνοντας τον Οκτώμβριο του 2015 Η απασχόληση θα είναι τρείς φορές την εβδομάδα, 3ωρης διάρκειας(117ώρες/4/μηνο). Τοπρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης(Ο.Σ.Θ.),-ως ενδιάμεσος φορέας- ο οποίος θα αναλάβει τη διαδικασία επιλογής τωνιδιωτικών οδοντιατρείων, με βάση τις διαδικασίες και τα κριτήρια που θα συμφωνηθούν με τοΟδοντιατρικό Τμήμα. Όσον αφορά στους φοιτητές - επιλογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση -η ευθύνη θα είναι στον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος, το συντονιστή Στόχος του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση φοιτητών σε οδοντιατρεία» (ΠΠΑ) είναι η επαφή του φοιτητή καθώς και τους επόπτες, όλοι μέλη Δ.Ε.Π του Οδοντιατρικού Τμήματος. Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης θα συμπεριληφθεί στο ΠΠΣ και θα αναφέρεται σε συμπλήρωμα του Οδηγού Προπτυχιακών Σπουδών (ΟΠΣ) του ακαδημαϊκού έτους 2013 και στον ΟΠΣ του 2013-2014-2015.Είναι μάθημα(KΩΔ.1103) επιλογής και έχει 4 πιστωτικές μονάδες(4 ECTS). Το πρόγραμμα θα βρίσκεται κάτω από διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης, καθόλη τη διάρκεια του, η οποία θα αφορά όλους τους συμμετέχοντες φορείς και άτομα.
Γενικές Ικανότητες
  • Λήψη αποφάσεων
  • Ομαδική εργασία
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι φοιτητές μας είναι γνωστό ότι επισκέπτονται ιδιωτικά ιατρεία με δική τους πρωτοβουλία για γνωριμία με το περιβάλλον και το επάγγελμα, πράγμα όμως που δεν καταγράφεται στην συνολική τους εκπαίδευση θεσμικά. Δραστηριότητες του Τμήματος που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης κατά τη διάρκεια 2007-2013.Οι δραστηριότητες υλοποίησης αφορούν τη θέσπιση κριτηρίων επιλογής φοιτητών και οδοντιατρείων, την ενημέρωση, των φοιτητών σχετικά με τα οφέλη που θα έχουν με την πρακτική άσκηση καθώς και των οδοντιάτρων που θα λειτουργήσουν ως εργοδότες. Την επιλογή φοιτητών και των οδοντιάτρων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, την παρακολούθηση της πορείας τους καθώς και την αξιολόγηση αυτών καθώς και του προγράμματος και τέλος την έκδοση βεβαιώσεων και τη δημοσιοποίηση των δράσεων και αποτελεσμάτων του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του προγράμματος (Π.Ε 1) θα υπάρξει συζήτηση με τους φοιτητές, για τα οφέλη που θα προκύψουν από το ΠΠΑ, καθώς και προτάσεις που θα αφορούν τη διευκόλυνση της διαδικασίας. Επίσης, θα επιχειρηθεί η θέσπιση ηλεκτρονικού τρόπου επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, έτσι ώστε να υπάρξει οικονομία χρόνου αλλά και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Θα δημιουργηθεί βάση μητρώου οδοντιάτρων-εργοδοτών που θα συμμετάσχουν στο παρόν πρόγραμμα. Η συμμετοχή των φοιτητών στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, θα καταγράφεται στη Γραμματεία του Τμήματος
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Κλινική Άσκηση
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Κλινική Εξέταση Ασθενούς (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-09-2016