ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ / Introduction to Dental Informatics
Κωδικός154
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΟδοντιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑντώνιος Αλετράς
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID240000366

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600122133
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την από έδρας διδασκαλία και τις εργαστηριακές ασκήσεις δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές: • Να κατανοούν τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη δομή, την αρχιτεκτονική, τη λειτουργία και τη χρήση του Η/Υ. • Να αντιλαμβάνονται τις απαραίτητες ορολογίες και τη σημασία πάνω σε θέματα που άπτονται της επικοινωνίας των ηλεκτρονικών συστημάτων. • Να περιγράφουν με αλγορίθμους και λογικά βήματα ιατρικές διαδικασίες και προβλήματα. • Να αναζητούν έγκυρη ιατρική πληροφορία στο διαδίκτυο καθώς και σε εξειδικευμένες ιατρικές βάσεις γνώσης. • Να αντιληφθούν τη σπουδαιότητα του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και να κατανοήσουν την αξιοποίηση του. • Να κατανοήσουν το ρόλο και τη σπουδαιότητα της διακίνησης και της διαχείρισης της ιατρικής πληροφορίας στα συστήματα παροχής υπηρεσιών υγείας καθώς και στις δράσεις για την προαγωγή της υγείας και την προάσπιση της δημόσιας υγείας. • Να αξιοποιούν και να χρησιμοποιούν δυναμικά τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευσή τους. • Να κατανοήσουν το περιεχόμενο και τη σημασία της βιοπληροφορικής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιεχόμενο των από έδρας διδασκαλίας μαθημάτων (ανά διδακτική εβδομάδα) Εβδομάδα Θέμα 1η Εισαγωγή, Βασικές έννοιες ΙΤ, hardware, software, βασικές έννοιες αρχιτεκτονικής Η/Υ, κύκλος επεξεργασίας στον Η/Υ, δυαδική αναπαράσταση πληροφοριών, bits, bytes, κτλ 2η & 3η Η έννοια του προγράμματος, λογικά διαγράμματα, γλώσσες προγραμματισμού, σύγχρονα περιβάλλοντα, λειτουργικά συστήματα 4η Επικοινωνία & δικτύωση, εκπομπή & διάδοση δεδομένων (πρωτόκολλα, ταχύτητες, τρόποι), h/w & s/w για επικοινωνία, δίκτυα & τοπολογίες, χρήσεις διαδικτύου 5η Η ιατρική πληροφορία στο διαδίκτυο, αναζήτηση (Medline), εξόρυξη, θέματα ποιότητας της πληροφορίας, λεξικά, βάσεις γνώσεως (MesH, UMLS, οντολογίες) 6η Ηλεκτρονικός φάκελος υγείας 7η & 8η Διαχείριση της πληροφορίας σε ολοκληρωμένα συστήματα υγείας 9η Δημόσια υγεία και προαγωγή υγείας, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας & χρήσεις ιατρικής πληροφορίας 10η Συστήματα φροντίδας και παρακολούθησης ασθενή, Συστήματα στήριξης απόφασης 11η Η Πληροφορική στην ιατρική εκπαίδευση 12η Βιοπληροφορική 13η Επανάληψη Περιεχόμενο των εργαστηριακών μαθημάτων και ασκήσεων Εβδομάδα Θέμα 1η Χρήση Η/Υ - περιβάλλον Office 2η Αναζήτηση Ιατρικής Πληροφορίας - Αξιοποίηση της Ιατρικής Πληροφορίας σε περιβάλλον Office 3η και 4η Εφαρμογές σε προβλήματα (ιατρικής) καθημερινότητας (Excel) 5η Ηλεκτρονικός, εξατομικευμένος φάκελος υγείας 6η Χρήση εργαλείων προγραμματισμού (Matlab) 7η Άλλες δυνατότητες πληροφορικών εφαρμογών στην Ιατρική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Podcast
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Εργαστηριακή Άσκηση12
Σύνολο38
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιοπληροφορική-Εφαρμογες Υπολογιστών στη Φροντίδα Υγείας και τη Βιοϊατρική των Cimino & Shortlife (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13256855)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Handbook of Medical Informatics, JH van Bemmel and M. Musen, Edts, Springer, 1997. • Medical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine / by Edward H. Shortliffe (Editor), Lawrence M. Fagan, Gio Wiederhold, Leslie E., Perreault. Publisher: Springer Verlag; 2nd edition (November 2000). • Information Technology for the health professionals, L Burke, B. Weill, Prentice Hall, 2000. • Digital Logic & Digital Design, M. Mano, Prentice Hall.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-09-2013