ΚΡΑΝΙΟΓΝΑΘΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΡΑΝΙΟΓΝΑΘΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ / Temporomandibular Disorders and Clinical Practice in Fixed Prosthodontics
Κωδικός127
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΟδοντιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΠέτρος Κοϊδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID240000352

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΡΑΝΙΟΓΝΑΘΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600122475
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: να γνωρίζουν βασικά στοιχεία φυσιολογίας, βιοχημείας, εμβιομηχανικής της κροταφογναθικής διάρθρωσης, ορολογίας κρανιογναθικών διαταραχών, επιδημιολογίας και ταξινόμησης ασθενών, να λαμβάνουν ιστορικό και να πραγματοποιούν κλινική εξέταση και ψηλάφηση, να κάνουν διάγνωση με τη βοήθεια κλινικών δεικτών, να αντιμετωπίζουν και να παρακολουθούν ασθενείς με κρανιογναθικές διαταραχές, να αντιμετωπίζουν ασθενείς που χρειάζονται ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αναγνώριση, εξέταση, διάγνωση και θεραπεία ασθενών με κρανιογναθικές διαταραχές Βασικά στοιχεία φυσιολογίας, βιοχημείας, εμβιομηχανικής της κροταφογναθικής διάρθρωσης Εισαγωγή και ορολογία κρανιογναθικών διαταραχών Ιστορικό (αναμνηστικό, ιατρικό, οδοντιατρικό), κλινική εξέταση, ψηλάφηση Επιδημιολογικά στοιχεία και ταξινόμηση ασθενών Διάγνωση – διαφορική διάγνωση (αιτιολογικοί παράγοντες, παράγοντες κινδύνου, προφίλ ασθενούς, συλλογή και αξιολόγηση διαγνωστικών στοιχείων) Ανάλυση κλινικών δεικτών, κλινική σημαντικότητα Ρευματολογική διερεύνηση, ακτινογραφικός έλεγχος, συνεργασία με άλλες ιατρικές ειδικότητες Θεραπευτικές επιλογές, πρόγνωση, παρακολούθηση ασθενών
Λέξεις Κλειδιά
κρανιογναθικές διαταραχές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις13
Κλινική Άσκηση39
Σύνολο52
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δρούκας Β. Λειτουργία και δυσλειτουργία στοματογναθικού συστήματος, Εκδόσεις Παρισιάνος, Αθήνα 2003.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Γαρέφης Π. Φυσιολογία στοματογναθικού συστήματος, Φωτοτυπωτική, Θεσσαλονίκη 1986, (σελ. 187-293 και 443-509). Γεωργιακάκη Ι, Κοΐδης Π. Κρανιογναθικές διαταραχές: συνοπτική διαγνωστική προσέγγιση και διαφορική διάγνωση. Στόμα, 1997; 25: 259-68. Κοΐδης Π. Μυαλγίες - Αρθραλγίες. Στόμα, 1996; 24: 85-90. Ζαρίφη Α, Κοκοτή Μ, Καλτσίδης Γ. Συγκλεισιακή εξισορρόπηση: σκοπός και μεθοδολογία. Στόμα, 2010; 38: 77-82.
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-09-2013