ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / Dental Informatics Applications
Κωδικός155
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΟδοντιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑντώνιος Αλετράς
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID240000367

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600122490
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με το πέρας του µαθήµατος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: • Κατανοούν τις βασικές εκείνες έννοιες που σχετίζονται µε τη δοµή και λειτουργία σύγχρονων συστηµάτων οδοντιατρικής φροντίδας υγείας • Αντιλαµβάνονται τις απαραίτητες ορολογίες και τη σηµασία πάνω σε θέµατα που άπτονται της τηλεµατικής και της πληροφορικής στην οδοντική υγεία • Περιγράφουν µε λογικά βήµατα ιατρικές διαδικασίες και προβλήµατα σύγρονων πληροφορικών συστηµάτων οδοντικής υγείας • Αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και να συζητούν τα σχετικά µε αυτόν θέµατα • Αντιλαµβάνονται τη σπουδαιότητα της διαχείρισης της οδοντιατρικής πληροφορίας µέσω τηλεϊατρικών συστηµάτων και συστηµάτων στήριξης απόφασης • Αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευσή τους • Κατανοούν το περιεχόµενο και τη σηµασία ειδικότερων ερευνητικών θεµάτων οδοντιατρικής πληροφορικής
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιεχόµενα: Διαλέξεις στο αµφιθέατρο (ανά διδακτική εβδοµάδα) α/α Θέµα 1 (Εισαγωγή) Εφαρµογές Οδοντιατρικής Πληροφορικής στην προαγωγή της στοµατικής υγείας 2 Σύγχρονες Εφαρµογές. Οδοντιατρικής Πληροφορικής στην καθηµερινή άσκηση του επαγγέλµατος (CAD/CAM, laser, computer guided implantology κ.α.). 3 Σύγχρονα συστήµατα αναζήτησης και ανάκτησης οδοντιατρικής πληροφορίας. Η εξέλιξη του διαδικτύου. Άδειες χρήσης υλικού (video, φωτογραφίες, κείµενο) 4 Συνεργατικό διαδίκτυο και σηµασιολογικός ιστός. Οι έννοιες των µεταδεδοµένων και η σηµασία τους. 5 Η Πληροφορική στην Οδοντιατρική Εκπαίδευση. Προσοµοίωση οδοντιατρικών πρακτικών µέσω εικονικών κόσµων. 6 Τηλεµατική και παροχή οδοντιατρικής φροντίδας. Σύγχρονες Τηλε- οδοντιατρικές Εφαρµογές. 7 Υπολογιζόµενη Αξονική Τοµογραφία, Ψηφιακή Ακτινογραφία. Επεξεργασία οδοντιατρικής εικόνας. 8-9 Παρουσίαση εργασιών Περιεχόµενα: Ασκήσεις/Επιδείξεις στο εργαστήριο (νησίδα Η/Υ) 1 Εξοικείωση µε σύγχρονα συστήµατα αναζήτησης και ανάκτησης οδοντιατρικής πληροφορίαςΙ 2 Εφαρµογές Διαχείρισης Οδοντιατρείου I 3 Εφαρµογές Διαχείρισης Οδοντιατρείου II 4 Εξοικείωση µε σύγχρονα συστήµατα αναζήτησης και ανάκτησης οδοντιατρικής πληροφορίας ΙΙ
Λέξεις Κλειδιά
οδοντιατρικός φάκελος, εξελίξεις διαδικτύου/ιστού, συστήματα στήριξης απόφασης, εκπαιδευτική τεχνολογία, μάθηση βασισμένη στο πρόβλημα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Podcast
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις12
Σεμινάρια2
Εργαστηριακή Άσκηση8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών4
Σύνολο26
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιοπληροφορική-Εφαρμογες Υπολογιστών στη Φροντίδα Υγείας και τη Βιοϊατρική των Cimino & Shortlife (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 13256855)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Π. Λαγουβαρδος, Οδοντιατρική Πληροφορική, Βασικές Αρχές, Μέσα & Εφαρµογές, Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, Αθήνα, 2006. • Π. Μπαµίδης, Κ. Παπάς, Ιατρική Πληροφορική & Διαδίκτυο στις Σύγχρονες Υπηρεσίες Υγείας, (Έκδοση) Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2008. • JH van Bemmel and M. Musen (eds), Handbook of Medical Informatics, Springer, 1997. • E.H. Shortliffe (ed.), L.M. Fagan, G. Wiederhold, L.E. Perreault, Medical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine 2nd edition, Springer Verlag, 2000. L. Burke, B. Weill, Information Technology for the health professionals, Prentice Hall, 2000. • D.F. Sittig, M. Kirshner, G. Maupomé, “Grand Challenges in Dental Informatics”, Adv Dent Res 17:16-19, 2003. • M.L. Barnett and B.L. Pihlstrom, “Methods for Enhancing the Efficiency of Dental/Oral Health Clinical Trials: Current Status, Future Possibilities”, J Dent Res 83(10):744-750, 2004. • Hikmet Umar, “Capabilities of Computerized Clinical Decision Support Systems: The Implications for the Practicing Dental Professional”, The Journal of Contemporary Dental Practice, Vol. 3(1):1-17, 2002.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-09-2013