ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΓΗΡΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΓΗΡΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ / Removable Partial Dentures II and Complete Dentures II
Κωδικός145
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΟδοντιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑργύριος Πισιώτης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID240000401

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΓΗΡΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600122525
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κύριος σκοπός του θεωρητικού μαθήματος είναι η θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών στις αρχές που διέπουν την πραγματοποίηση των πιο εξειδικευμένων κινητών προσθετικών αποκαταστάσεων και σκοπός της κλινικής άσκησης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην κλινική κατασκευή των κινητών προσθετικών αποκαταστάσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία στα αντικείμενα: α) άμεσες οδοντοστοιχίες, β) οδοντικά στηριζόμενες επένθετες οδοντοστοιχίες, γ)τηλεσκοπικές οδοντοστοιχίες, δ)μερικές οδοντοστοιχίες με συνδέσμους ακριβείας ε) επιεμφυτευματική οδοντοστοιχία της κάτω γνάθου συγκρατούμενη σε δύο εμφυτεύματα, στ) υβριδικές επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις. Τυπική διάρθρωση κάθε αντικειμένου είναι: Ορισμός, Ιδιότητες, Ενδείξεις, Αντενδείξεις, Πλεονεκτήματα, Μειονεκτήματα, Κλινικοεργαστηριακή διαδικασία κατασκευής. Κατά την κλινική άσκηση, εκτός από τα αντικείμενα των κλασσικών ολικών και μερικών οδοντοστοιχιών, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν κάποιες από τις παραπάνω κινητές προσθετικές αποκαταστάσεις στη διάρκεια των δύο τελευταίων εξαμήνων των σπουδών τους.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1
Κλινική Άσκηση4
Σύνολο5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Στέας Α, Καφαντάρης Ν, Στέας Α: Υπερεπείγουσες Οδοντοστοιχίες, Μέρος 9ο, από το βιβλίο Στέας Α, Καφαντάρης Ν, Στέας Α: "Κλινική προπαίδεια ολικών οδοντοστοιχιών." 2. Π. Οικονόμου: "Άμεσες Οδοντοστοιχίες",
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
3. Σημειώσεις Διακογιάννη-Μορδοχάι Ε: "Επένθετες οδοντοστοιχίες"
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-06-2013