ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (ΙΙ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (ΙΙ) / Dentoalveolar Surgery II
Κωδικός143
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΟδοντιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID240000411

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (ΙΙ)
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Ώρες Εβδομαδιαία6
Class ID
600122535
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η κατάρτιση των φοιτητών, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν, να διαγνώσουν και να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις δύσκολων εξαγωγών, χειρουργικών εξαγωγών ριζών εγκλείστων και ημιεγκλείστων δοντιών καθώς και τη σωστή διαχείριση των συμβαμάτων και επιπλοκών που μπορούν να προέλθουν από τα παραπάνω. Επιπλέον διδάσκονται θέματα προπροσθετικής χειρουργικής και οστικής ανάπλασης, αλλά και οι κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση ασθενών με συστηματικά νοσήματα, ασθενών με αιμορραγικές διαθέ-σεις και ασθενών με χρόνια φαρμακευτική αγωγή.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Προεγχειρητικός έλεγχος Ιστορικό Βασικές αρχές χειρουργικής εξαγωγής δοντιών Δύσκολες εξαγωγές Χειρουργικές κατευθύνσεις Οδοντογενείς φλεγμονές-Αντιμετώπιση Στοματοκολπική επικοινωνία-Αντιμετώπιση Έγκλειστα δόντια-Κατηγορίες εγκλείστων- Εγχειρητικές τεχνικές-Συμβάματα Επιπλοκές-Αντιμετώπιση Προπροσθετική χειρουργική-Χειρουργική των μαλακών ιστών Οδοντοφατνιακό τραύμα Αντιμετώπιση Αιμορραγία στη χειρουργική στόματος Αιμορραγικοί ασθενείς
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια
Φροντιστήριο26
Σύνολο26
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Χειρουργική Στόματος, (2009), Παρίσης Ν.-Τσίρλης Α.
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-07-2013