Κοινωνική Στατιστική

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚοινωνική Στατιστική / Social Statistics
ΚωδικόςΚΥ0305
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Ανδρεάδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001052

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 2023-σήμερα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό325

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚοινωνική Στατιστική
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600122659

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ Α (155)
ΗμερολόγιοΤρίτη 15:00 έως 18:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν τις παρακάτω ικανότητες: Περιγραφικής στατιστικής (κατασκευή πινάκες συχνοτήτων, υπολογισμός μέτρων θέσης και διασποράς, διαγράμματα) Να συγκρίνουν με στατιστικούς ελέγχους μέσες τιμές Να κάνουν ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των δύο μεταβλητών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο πρώτο μέρος του εισαγωγικού αυτού μαθήματος στατιστικής περιγράφονται θεμελιώδεις στατιστικές έννοιες όπως κλίμακες μέτρησης-μεταβλητές, δείγμα- πληθυσμός, αντιπροσωπευτικότητα - τυχαιότητα, απογραφή-δειγματοληψία. Στο δεύτερο μέρος με την ανάλυση μιας μεταβλητής παρουσιάζονται τεχνικές και έννοιες της περιγραφικής στατιστικής. Αναλυτικά: κατανομή και πίνακας συχνοτήτων, μέτρα μέσης τιμής και διασποράς, ποσοστιαία σημεία, περιγραφικά σχήματα (ιστόγραμμα, ραβδόγραμμα, κυκλικό διάγραμμα, BOX-PLOT) και διαστήματα εμπιστοσύνης. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται τεχνικές σύγκρισης των μέτρων μέσης τιμής και διασποράς σε δύο δείγματα της ίδιας μεταβλητής και ο έλεγχος απλών υποθέσεων για τα μέτρα αυτά. Στο τέταρτο μέρος αναλύεται η σχέση δύο μεταβλητών σε ένα δείγμα. Περιγράφονται οι συντελεστές συσχέτισης και παρουσιάζονται τεχνικές για την περιγραφή και την ανάλυση τους. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές εισάγονται στην χρήση στατιστικών πακέτων (SPSS) και λογιστικού φύλου (EXCEL).
Λέξεις Κλειδιά
Κοινωνική Στατιστική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Η παράδοση γίνεται με χρήση φορητού Η/Υ και projector. Το μάθημα είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις ΤΠΕ. Διδάσκεται το SPSS.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Εργαστηριακή Άσκηση281,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων130,5
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο130,5
Εκπόνηση μελέτης (project)281,0
Συγγραφή εργασίας / εργασιών160,6
Σύνολο1375,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Για τις εξετάσεις οι φοιτητές/φοιτήτριες χρειάζεται να έχουν μαζί τους το βιβλίο και αριθμομηχανή 12 ψηφίων (η χρήση κινητού αντί αριθμομηχανής δεν επιτρέπεται). Οι εξετάσεις γίνονται με ανοικτό βιβλίο και αφορούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Τα προβλήματα είναι παρόμοια με αυτά που υπάρχουν λυμένα στο βιβλίο. Όλα τα θέματα είναι ισότιμα (π.χ. αν υπάρχουν 4 θέματα, το κάθε θέμα αντιστοιχεί σε 2,5 μονάδες). Αν υπάρχουν εργασίες, quiz ή ασκήσεις που εκπονούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, η συμμετοχή σε αυτά είναι προαιρετική και ο τελικός βαθμός όσων δεν συμμετέχουν εξαρτάται μόνο από το βαθμό του γραπτού τους (δηλαδή αν έχουν απαντήσει σε όλα τα θέματα σωστά, ο βαθμός τους θα είναι ίσος με 10). Η οποιαδήποτε συμμετοχή εργασιών, quiz ή ασκήσεων στο τελικό βαθμό όσων συμμετέχουν σε αυτά εξαρτάται από το επίπεδο δυσκολίας και την ποιότητα των σχετικών εργασιών, ασκήσεων και quiz και προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση των συμμετεχόντων με τον κανονισμό εξετάσεων και εργασιών του τμήματος (https://www.eps.auth.gr/sites/default/files/POLSCI%20exams%20rules_0.pdf) και με τις διαδικασίες που καθορίζονται στα πλαίσια του μαθήματος (π.χ. προθεσμίες υποβολής, τρόποι αξιολόγησης κλπ). Τα quiz αξιολογούνται αυτόματα και δίνονται επεξηγήσεις, ενώ για τις εργασίες υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης που γνωστοποιούνται στους φοιτητές εκ των προτέρων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Τσάντας, Ν., Μωυσιάδης, Χ., Μ αγιάτης, Κ. και Χατζηπαντελής, Θ., Ανάλυση δεδοµένων µε τη βοήθεια στατιστικών πακέτων: SPSS, Excel, S-Plus, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Ζήτη, 1999.
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-10-2018