Ρωσική Επανάσταση και Σοβιετική Εξουσία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΡωσική Επανάσταση και Σοβιετική Εξουσία / Russian Revolution and Soviet Power
ΚωδικόςΚΕ0Ε50
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΒέμουντ Ώρμπακκε
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014975

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 2023-σήμερα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΕαρινό-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΡωσική Επανάσταη και Σοβιετική Εξουσία
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600122743
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα μπορούν: - Να περιγράφουν και να προσδιορίζουν τις ιστορικές περιστάσεις μέσα στις οποίες έγινε η Ρωσική Επανάσταση του 1917. - Να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν κριτικά τις πολλαπλές και διαφορετικές ιστοριογραφικές ερμηνείες του γεγονότος. - Να μάθουν να μελετούν τις πρωτογενείς ιστορικές πηγές και να παράγουν ιστορικά επιχειρήματα με τα οποία να εξηγούν τις αιτίες των γεγονότων, τα αποτελέσματά τους και τις μακροπρόθεσμες συνέπειές τους. - Να εξηγούν την ιστορική συνέχεια και αλλαγή.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σχέδιο-περιεχόμενα μαθήματος -. Ο ευρωπαϊκός 19ος αιώνας. Βιομηχανικός καπιταλισμός, αποικισμός, μετανάστευση, εργατικό κίνημα, σοσιαλισμός, μαρξισμός. Η εποχή των επαναστάσεων; -. Από το Παρίσι στην Ρωσία. 1871-1905. Η επανάσταση και η σοσιαλδημοκρατία. -. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες. Η κρίση του 1916-1917 στις εμπόλεμες χώρες και στη Ρωσία. -. Τα ειδικά στρατιωτικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Πετρούπολη. -. Η επανάσταση του Φεβρουαρίου. Τα γεγονότα στην Πετρούπολη. Το τέλος της μοναρχίας. Δημοκρατία. Δούμα, Προσωρινή Κυβέρνηση και Σοβιέτ. -. Η δυαδική εξουσία. Κυβέρνηση και Σοβιέτ. Πόλεμος, πολιτικά προγράμματα, στόχοι και κοινωνική πολιτική. -. Οι Μπολσεβίκοι, ο Λένιν και οι θέσεις του Απρίλη. -. Η συνέχιση του πολέμου και τα γεγονότα του Ιουλίου 1917. Το σύντομο αστικό καθεστώς. -. Στρατιωτικές αποτυχίες του καλοκαιριού. Η ολοκλήρωση του «δημοκρατικού πολέμου». Το στρατιωτικό πραξικόπημα του Κορνίλωφ. -. Η θερινή αναδίπλωση και η ορμητική επάνοδος των Μπολσεβίκων στο πολιτικό προσκήνιο. Λένιν: Κράτος και Επανάσταση. Οι προετοιμασίες της ένοπλης εξέγερσης. -. Η Οκτωβριανή επανάσταση στην Πετρούπολη. Όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. -. Η επανάσταση στη Μόσχα και στην υπόλοιπη Ρωσία. -. Το πολιτικό πρόγραμμα της επαναστατικής εξουσίας. Ο πόλεμος, η γη, ο εργατικός έλεγχος. -. Η πρόταση για «δημοκρατική ειρήνη» και ο τερματισμός του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. -. Τα πρώτα βήματα της σοβιετικής εξουσίας. Η συνθήκη του Μπρεστ-Λιτόφσκ και η έναρξη του εμφυλίου πολέμου και της εξωτερικής «παρέμβασης»
Λέξεις Κλειδιά
Ρωσία, Επανάσταση, Α΄Παγκόσμιος Πόλεμος, Κομμουνισμός, Μπολσεβίκοι, Λένιν, Σοσιαλισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις552
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων150,5
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων150,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις150,5
Σύνολο1104
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η βαθµολογία σε κάθε µάθηµα καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεώνεται να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις. Η βαθµολογία σε κάθε µάθηµα ακολουθεί την κλίµακα των ακέραιων αριθµών από ένα (1) έως δέκα (10). Βάση επιτυχίας είναι ο αριθµός πέντε (5). Σύµφωνα µε το Ν. 3549/2007 και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 1404/1983, κάθε µάθηµα εξετάζεται στο τέλος του εξαµήνου στο οποίο διδάχθηκε και επιπλέον στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου. Η βαθμολογία προκύπτει από: α)Το επίπεδο γνώσης σχετικά με το γνωστκό αντικείμενο β)Τη δυνατότητα ανάλυσης και σύνθεσης στη σκέψη του γ)Την κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-. Μαργαρίτης Γεώργιος (2017), Η Ρωσική Επανάσταση 1917. Μια σύντομη ιστορία, Αθήνα, ΚΨΜ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-. Abramovich Raphael A. (1962), The Soviet Revolution, New York, International Universities Press -. Acton Edward (1990), Rethinking the Russian Revolution, London, Edward Arnold -. Ascher Abraham (editor) (1976), The Mensheviks in the Russian Revolution, Ithaca NY, Cornell University Press -. Ascher Abraham (2014), The Russian Revolution. A Beginner’s Guide, London, New York, Oneworld -. Banerji Arup (1997), Merchants and Markets in Revolutionary Russia, 1917-1930, London, Palgrave, Macmillan -. Berard Ewa (1991), La vie tumultueuse d’ Ilya Ehrenbourg. Juif, Russe et Sovietique, Paris, Editions Ramsay -. Beryl Williams (1987), The Russian Revolution, Oxford, Basil Blackwell -. Buchanan George Sir (1923), My Mission to Russia and Other Diplomatic Memories, Boston, Little, Brown -. Cantacuzene Julia (2016)(f.p. 1919), Revolutionary Days: Recollections of Romanoffs And Bolsheviki, 1914-1917, New York, Indepedently Published -. Carmichael Joel (1966), Histoire de la revolution russe, Paris, Gallimard/Idees -. Chamberlin William Henry (1935), The Russian Revolution, New York, Macmillan (2 τόμοι) -. Chassin Serge (1919), Au pays de la demence rouge. La Revolution Russe (1917-1918), Paris, Librairie Plon -. D’ Agostino Anthony (2011), The Russian Revolution, 1917-1945, Oxford, Santa Barbara Ca., Praeger -. Daniels Robert (1967), Red October. The Bolshevik Revolution of 1917, New York, Scribner’s -. Daniels Robert (editor) (1972), The Russian Revolution, Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall inc. -. [Les] faussaires contre les Soviets (1926), Paris, Librairie du Travail -. Edelman Robert (1986), Gentry Politics on the Eve of the Russian Revolution: The Nationalist Party, New Brunswick, New Jersey, London,Rutgers University Press -. Ferro Marc (1967), La Revolution de 1917 (Fevrier-Juillet), Paris, Aubier -. Ferron Marc (1972), The Russian Revolution of February 1917, London, Prentice-Hall -. Figes Orlando (1998), A People’s Tragedy. The Russian Revolution, 1891-1924, London, Penguin Books -. Figes Orlando, Kolonitsk Boris (1999), Interpreting the Russian Revolution: The Language and Symbols of 1917, New York, Yale University Press -. Fitzpatrick Sheila (2002), The Russian Revolution, Oxford, Oxford University Press -. Haupt Georges, Marie Jean Jacques (1969), Les Bolsheviks par eux-memes, Paris, Maspero -. Herval Rene (1918), Huit mois de revolution russe (Juin 1917-Janvier 1918), Paris, Hachette -. Hingley Ronald (1970), Russian Revolution, London, Bodley Head -. Gill Graeme (1979), Peasants and Government in the Russian Revolution, London, Macmillan/LSE -. Gorki Maxim (1968), Untimely Thoughts: Essays on Revolution, Culture and the Bolsheviks, 1917-1918, New York, Eriksson P.S. -. Jackson George, Devlin Robert (editors) (1989), Dictionary of the Russian Revolution, Westport Conn., Greenwood -. Katkov George (1967), Russia 1917: The February Revolution, London, Longmans -. Keep John L.H. (1976), The Russian Revolution: A Study in Mass Mobilization, London, Weidenfeld and Nicolson -. Kerensky (1965), Russia and History’s Turning Point, New York, Duell, Sloan and Pierce -. Koenker Diane (1986), Moscow Workers and the 1917 Revolution, Princeton, Princeton University Press -. Kowalski R. (1997), The Russian Revolution, 1917-1921, London, New York, Routledge -. Lenine (1931), La Revolution Bolsheviste (Ecrits et discours, 1917-1923), Paris. Payot -. Liebman Marcel (1970), The Russian Revolution: The Origins, Phases and Meaning of the Bolsheviks Revolution, New York, Jonathan Cape Ltd. -. Lockhart Bruce R.A. (1933), British Agent, New York, Putnam’s -. Luxemburg Rosa (1961), The Russian Revolution. Leninism and Marxism, University of Michigan Press -. Mayer Arno (2000), The Furies. Violence and Terror in the French and Russian Revolutions, Princeton N.J., Princeton University Press -. Mavor James (2016), The Russian Revolution, London, Routledge -. Mawdsley Evan (1978), The Russian Revolution and the Baltic Fleet. War and Politics, February 1917-April 1918, London, Macmillan -. North David (2014), The Russian Revolution and the Unfinished Twentieth Century, London, Mehring Books -. Pascal Pierre (1975), En communisme. Mon journal de Russie. A la Mission Militaire Francaise, 1916-1918, Lausanne, L’ Age d’ Homme -. Pascal Pierre (1977), En communisme. Mon journal de Russie, 1918-1921, Lausanne, L’ Age d’ Homme -. Pares Bernard Sir (1939), The Fall of the Russian Monarchy, New York, Knopf -. Pethybridge Roger (1972), Spread of the Russian Revolution. Essays on 1917, London, New York, Macmillan -. Pipes Richard (1964/1997), The Formation of the Soviet Union. Communism and Nationalism, 1917-1923, Cambridge Mass., London, Harvard University Press -. Pipes Richard (1990), The Russian Revolution, London, Collins Harvill -. Pipes Richard (1997), The Russian Revolution, 1899-1919, London Harvill -. Pipes Richard (1998), Three «Whys» of the Russian Revolution, London, Pimlico -. Pipes Richard (1995) A Consise History of the Russian Revolution, London, Harvill -. Pitcher Harvey (1995), Witnesses of the Russian Revolution, London, Trafalgar Square -. Poznanski Renee (1981), Intelligentsia et Revolution: Blok, Gorki et Maiakovski face a 1917, Paris, Editions Anthropos -. Que faire de l’Est europeen? (1919), Paris, Payot -. Rabinowitch Alexander (1968), Prelude to Revolution: The Petrograd Bolsheviks and the July 1917 Uprising, Bloomington Ind., Indiana University Press -. Rabinowitch Alexander (1978), The Bolsheviks Come to Power. The Revolution of 1917 in Petrograd, London, New York, W.W. Norton and Company -. Rabinowitch Alexander (2008), The Bolsheviks in Power: The First Year of Soviet Rule in Petrograd, Bloomington Ind., Indiana University Press -. Radkey Oliver (1958), The Agrarian Foes of Bolshevism: Promise and Default of the Russian Socialist Revolutionaries, February to October, 1917, New York, Columbia University Press -. Reed John (1918), Ten Days that Shook the World, New York, Boni and Liveright -. Rosenberg William (1974), Liberals in the Russian Revolution: The Constitutional Democratic Party, 1917-1921, Princeton, Princeton University Press -. Russian Revolution, 1917 [The], (2001), London, Uncovered Editions/ Stationery Office -. Salomoni Antonella (2004)(1993), Lenin and the Russian Revolution, Northampton Mass., Interlink Books -. Schild Georg (1995), Between Ideology and Realpolitik. Woodrow Wilson and the Russian Revolution, 1917-1921, Westport Conn., London, Greenwood Press -. Serge Victor (2015), Year One of the Russian Revolution, Chicago, New York, Haymarket Books -. Service Robert (2009)(1986), The Russian Revolution, 1900-1927, London, Macmillan, Palgrave -. Service Robert (edited by) (1992), Society and Politics in the Russian Revolution, London, Macmillan Palgrave -. Shklovsky Victor (1970), A Sentimental Journey: Memoirs, 1917-1922, Ithaca N.Y., Cornell University Press -. Shukman Harold (edited by) (1988), The Blackwell Encyclopedia of the Russian Revolution, Oxford, Basil Blackwell -. Smith S.A. (2002), The Russian Revolution. A Very Short Introduction, Oxford, New York, Oxford University Press -. Sobolev P.N. et als (edited by) (1966), History of the October Revolution, Moscow, Progress Publishers -. Steinberg Mark (2017), The Russian Revolution, 1905-1921, Oxford, New York, Oxford University Press -. Stites Richard (1989), Revolutionary Dreams. Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution, Oxford, New York, Oxford University Press -. Thatcher Ian (edited by) (2006), Reinterpreting Revolutionary Russia. Essays in Honour of James D. White, London, Macmillan, Palgrave -. Tolz Vera (1997), Russian Academicians and the Revolution. Combining Professionalism and Politics, London, Macmillan -. Trotsky Leon (1933), Histoire de la Revolution Russe. Tome I. La Revolution de Fevrier, Paris, Les Editions Rieder -. Trotsky Leon (1933), Histoire de la Revolution Russe. Tome ΙI. La Revolution de Fevrier, Paris, Les Editions Rieder -. Trotsky Leon (1934), Histoire de la Revolution Russe. Tome ΙΙI. La Revolution d’ Octobre, Paris, Les Editions Rieder -. Trotsky Leon (1933), Histoire de la Revolution Russe. Tome IV. La Revolution d’ Octobre, Paris, Les Editions Rieder -. Ulam Adam (1998)(f.p. 1965), The Bolsheviks: The Intellectual and Political History of the Triumph of Communism in Russia, Cambridge Mass., Harvard University Press -. Wade Rex (edited by) (2004), Revolutionary Russia. New Approaches, London, New York, Routledge -. Wade Rex A. (2005), The Russian Revolution, 1917, Cambridge, New York, Cambridge University Press -. Weber Max (1995), The Russian Revolutions, Ithaka U.S., Cornell University Press -. Williams Albert Rhys (1921/1967), Through the Russian Revolution, New York, Monthly Review Press (1967 edition) -. Vandervelde Emile (1918), Trois aspects de la Revolution Russe (7 Mai-25 Juin 1917), Paris, Berger-Levrault -. Vernadsky George (1932), The Russian Revolution, 1917-1931, New York, H. Holt and Co. -. Voytinsky W.S. (1961), Stormy Passage, New York, Vanguard
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-06-2018