Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη ΙΙ / Introduction to Political Science II
ΚωδικόςΚΥ0208
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΕυτυχία Τεπέρογλου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID100001141

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600122773

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ Α (155)
ΗμερολόγιοΤρίτη 12:00 έως 15:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Mε την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να κατανοήσουν τόσο βασικές έννοιες του κλάδου της Πολιτικής Επιστήμης, όσο και να εξοικειωθούν με την προσέγγιση και ανάλυση διαφορετικών πτυχών του πολιτικού φαινομένου. Θα αποκτήσουν ένα θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο μελέτης ποικίλων θεματικών ενοτήτων, οι οποίες και εντάσσονται στο συγκεκριμένο επιστημονικό κλάδο. Τα μαθήματα πλαισιώνονται από εκτενείς αναφορές σε διαφορετικά πολιτικά και εκλογικά συστήματα ανά τον κόσμο, προσφέροντας στους φοιτητές τις βάσεις μιας ευρύτερης επιστημολογικής ανάλυσης της πολιτικής εν γένει.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του αντίστοιχου μαθήματος του Α΄ εξαμήνου. Έχοντας εξοικειωθεί οι φοιτήτριες/τες στο προηγούμενο εξάμηνο με βασικά εννοιολογικά ζητήματα του κλάδου της Πολιτικής Επιστήμης, βασικός στόχος του μαθήματος του Β’ εξαμήνου είναι να γνωρίσουν το εύρος και το γνωστικό βάθος της Πολιτικής Επιστήμης τόσο μέσω μιας συνοπτικής παρουσίασης των υποπεδίων της, όσο και μέσα από την ανάλυση διαφορετικών πλευρών του πολιτικού φαινομένου. Σειρά μαθημάτων εστιάζεται στην πολιτική οικονομία και παγκοσμιοποίηση, στην πολιτική συμπεριφορά, επικεντρώνοντας στην εκλογική συμπεριφορά και σε ζητήματα πολιτικής κουλτούρας. Εξετάζονται και οι μη συμβατικές μορφές πολιτικής συμπεριφοράς, με έμφαση στις ομάδες πίεσης/συμφερόντων και στα κοινωνικά κινήματα. Τέλος, το μάθημα πλαισιώνεται και από τη θεματική της παγκόσμιας διακυβέρνησης, στοχεύοντας να προσφέρει μια ολοκληρωμένη και πολύπλευρη προσέγγιση της πολιτικής ανάλυσης. Η ύλη προέρχεται από το σύγγραμμα Heywood, Andrew (2014) Εισαγωγή στην Πολιτική, 4η Έκδοση, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη. Συμβουλευτείτε το elearning του μαθήματος
Λέξεις Κλειδιά
Πολιτική Επιστήμη, πολιτικά κόμματα, ψηφοφόροι, κομματικά συστήματα, πολιτική κουλτούρα, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, εκτελεστική εξουσία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις421,5
Εργαστηριακή Άσκηση271,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων552
Εξετάσεις130,5
Σύνολο1375,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Heywood, Andrew (2014) Εισαγωγή στην Πολιτική, 4η Έκδοση, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Hague, Rod/ Harrop, Martin (2011) Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, Κριτική, Αθήνα. Roskin, Michael /Cord, Robert/Medeiros, James/ Jones, Walter (2008) Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, 10η Έκδοση, Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη. Βall, Alan / Peters, Guy (2001) Σύγχρονη πολιτική και διακυβέρνηση. Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη, Παπαζήσης, Αθήνα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-02-2019