ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ / Teaching aids and language-learning
Τίτλος στα ΙταλικάLingua e materiale didattico
Κωδικός11235
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΘωμαή Ρουσουλιώτη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000764

Πρόγραμμα Σπουδών: Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 94
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ιταλική Γλώσσα και ΦιλολογίαΥποχρεωτικό536

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600122857
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα δομείται σε τρεις άξονες αναφορικά με: (α)Το χειρισμό βασικών εννοιών, (μαθησιακά υλικά, σχεδιασμός διδακτικής ενότητας, πολιτισμός στη διδασκαλία της γλώσσας, οπτικός γραμματισμός, πιστοποίηση γλωσσομάθειας, σχέδιο μαθήματος, αναλυτικό πρόγραμμα), τις οποίες οι φοιτητές θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ως μελλοντικοί δάσκαλοι γλώσσας, (β)) την ανάλυση μαθησιακών υλικών (γλώσσα και εικόνα) για τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η γλώσσα και η εικόνα μεταδίδουν μηνύματα (γ) την παραγωγή εικονικού υλικού για θέματα πολιτισμού (PORTFOLIO) λαμβάνοντας υπόψη το σχεδιασμό μαθήματος. Ο φοιτητής αναμένεται στο τέλος του εξαμήνου να μπορεί: -Να κάνει προτάσεις εναλλακτικού εικονικού υλικού για εγχειρίδια που ήδη κυκλοφορούν στο εμπόριο, με στόχο η δημιουργία διδακτικού υλικού με έμφαση στην ιταλικότητα (για συγκεκριμένα γραμματικά φαινόμενα) -Να δίνει οδηγίες χρήσης του υλικού του, περιγράφοντας το προφίλ του πιθανού χρήστη για τον οποίο παρήγαγε αυτό το υλικό (σχεδιασμός μαθήματος) -Να παράγει συμπληρωματικό υλικό για βελτίωση της πολιτισμικής δεξιότητας των μαθητών του. Το μάθημα απευθύνεται στους φοιτητές ως μελλοντικούς δασκάλους γλώσσας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Πλαίσιο μαθήματος: Υποθέστε ότι είστε δάσκαλοι ιταλικής γλώσσας και χρειάζεται να κατασκευάσετε διδακτικό υλικό για την κάλυψη της βελτίωσης της πολιτισμικής δεξιότητας των μαθητών σας με τη χρήση κυρίως εικόνων από τον ιταλικό πολιτισμό (είτε διαφοροποιώντας ήδη υπάρχοντα υλικά είτε δημιουργώντας εκ νέου νέα υλικά). Παράμετροι, τις οποίες πρέπει να λάβετε υπόψιν σας είναι: (α) ο καθορισμός του προφίλ των μαθητών σας (ηλικία, επίπεδο γλώσσας κ.ά.), (β)οι στόχοι σας (κοινωνικοί γλωσσικοί, άλλοι), (γ) το γραμματικό φαινόμενο, (δ) το θέμα του ιταλικού πολιτισμού, (ε) τις εικόνες (αυθεντικό υλικό, δηλ. περιοδικά, εφημερίδες, έντυπα, τουριστικούς οδηγούς), (στ) τις δραστηριότητες που θα προτείνετε. Το κοινό, για το οποίο θα παραχθεί το υλικό, είναι Έλληνες, οι οποίοι γνωρίζουν ή θέλουν να μάθουν την ιταλική γλώσσα. Το υλικό πρόκειται να καλύψει την ανάγκη βελτίωσης της πολιτισμικής γνώσης, δηλαδή, τη γνώση του άλλου πολιτισμού με στόχο την καλύτερη κατανόηση του. Περιεχόμενο του μαθήματος: (α)Εξεικείωση των φοιτητών με διάφορα είδη μαθησιακών υλικών και τυπολογίας ασκήσεων. (β)Κατανόηση της δομής, του περιεχομένου και των πληροφοριακών στοιχείων των μαθησιακών υλικών (γ)Παραγωγή μαθησιακών υλικών στη βάση παραμέτρων σχεδιασμού μαθήματος (κοινό, στόχοι, περιεχόμενο, αξιολόγηση) (δ)Αναλυτικό πρόγραμμα γυμνασίου για την ιταλική και μαθησιακά υλικά (ε)Πιστοποίηση και μαθησιακά υλικά (στ)Σχέδιο μαθήματος Ειδικότερα, στο μάθημα δίνεται έμφαση η εικόνα στο εγχειρίδιο και η σχέση της με τα γραμματικά φαινόμενα και τα πολιτισμικά στοιχεία.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι ώρες των εργαστηρίων (εργαστηριακές ασκήσεις, βιβλιογραφία) γίνονται με συνεπικουρεία του μέλους ΕΤΕΠ του Τμήματος Μ.Δούνδη.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1004
Σεμινάρια
Εργαστηριακή Άσκηση200,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Πρακτική (Τοποθέτηση)100,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,8
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (4 κατηγορίες αξιολόγησης) Α. Για φοιτητές που παρακολουθούν -Τελική εργασία-Δημιουργία portfolio. Χωρίς εξετάσεις (μικρές εργασίες μέσα στην τάξη). Β. Για φοιτητές που δεν παρακολουθούν πλήρως (αλλά έρχονται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα) (α) -Τελική εργασία-Δημιουργία portfolio. Χωρίς εξετάσεις (μικρές εργασίες μέσα στην τάξη). (β) Συμπληρωτική εργασία. Θέμα Ιταλικού πολιτισμού. Συγκριτική παρουσίαση σε ένα θέμα ιταλικού πολιτισμού με τον ελληνικό πολιτισμό (power point). Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι η ανάπτυξη της πολιτισμικής δεξιότητας για ένα θέμα ιταλικού πολιτισμού (π.χ. μουσεία, γιορτές, εκπαιδευτικό σύστημα). Για το θέμα που επιλεγεί θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μου. Γ. Για φοιτητές που δεν παρακολουθούν καθόλου και θέλουν να κάνουν εργασία (α) Από ένα βιβλίο ιταλικής γλώσσας που κυκλοφορεί στο εμπόριο θα πρέπει να κάνουν προτάσεις αλλαγής των εικόνων σε όλο το εγχειρίδιο (η ανάλυση θα βασιστεί στα αρχεία project 1 και υποστηρικτικό υλικό στο eclass). (β) Παρουσίαση σε power point του υποχρεωτικού βιβλίου του μαθήματος. 25-30 διαφάνειες ή παρουσίαση ενός θέματος ιταλικού πολιτισμού Δ. Για φοιτητές που θέλουν να δώσουν εξετάσεις Από τα 2 υποχρεωτικά βιβλία που έχουν αναρτηθεί στον Εύδοξο. Η ύλη είναι και από τα δύο βιβλία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ (Α) Μπορούν να γίνουν συνεργασίες 2 ατόμων, προαιρετικά. (Β) Προϋπόθεση συνεργασίας είναι οι φοιτητές να ανήκουν και οι δύο στην ίδια ομάδα (όχι ο ένας να παρακολουθεί και ο άλλος όχι). Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο φοιτητής που δεν παρακολουθεί πλήρως θα κάνει και την συμπληρωτική εργασία (θέμα ιταλικού πολιτισμού). Τέλος, υπάρχει μια άσκηση, υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές, η οποία αφορά στην πρόταση ενός σχεδίου μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Τοκατλίδου Β., ( 2002). Γλώσσα, επικοινωνία και γλωσσική εκπαίδευση. Αθήνα: Πατάκης. Χριστοδούλου Α.-Χ. Σημειωτική ανάλυση και πολιτισμός στο μάθημα της ξένης γλώσσα, University Studio Press, 2003 Xριστοδούλου Α.-Χ. Σημειωτική και σχολικά εγχειρίδια, University Studio Press, 2007
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-02-2018