ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ / ITALIAN LANGUAGE III
Τίτλος στα ΙταλικάLingua italiana III / ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ / ITALIAN LANGUAGE III
Κωδικός11215
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000743

Πρόγραμμα Σπουδών: Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 41
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ιταλική Γλώσσα και ΦιλολογίαΥποχρεωτικά Γλώσσας326

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600122893
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 11111 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β1
 • 11212 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β1+
 • 11213 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β2
 • 11214 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β2+
 • 11210 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι
 • 11211 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ
 • 11216 ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα της ιταλικής γλώσσας επιπέδου C1 είναι διαρθρωμένο σε μία συγκεκριμένη γλωσσολογική-πολιτισμική κατεύθυνση, με στόχο να φέρει τον σπουδαστή στο σημείο εκείνο που να διαχειρίζεται πλήρως όλες τις ποικιλομορφίες και τα πρωτόκολλα της γλώσσας, τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο. Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων ο μαθητής καλείται να αποδείξει την ανάλογη με το επίπεδο επικοινωνιακή γλωσσική ικανότητά του, με έμφαση στη γλωσσική ικανότητα, που θα του επιτρέπει την περιγραφή των κύριων μορφολογικών και συντακτικών χαρακτηριστικών της σύγχρονης ιταλικής γλώσσας. Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εφαρμόσει τους επικοινωνιακά επίκαιρους κανόνες που κυριαρχούν στη χρήση της γλώσσας, καθώς και τους κανόνες ύφους που διακατέχουν τη δημιουργική και ποιητική εργασία. Κατά συνέπεια, βασική προαπαίτηση για το παρόν μάθημα αποτελεί η γνώση όλων των βασικών δομών της μορφολογίας της ιταλικής γλώσσας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να αναπτύξoυν περαιτέρω oι μαθητές τις πρoσληπτικές πρoφoρικές γλωσσικές τoυς ικανότητες ώστε να μπoρoύν να καταλαβαίνoυν συνεντεύξεις και συζητήσεις ραδιoφωνικές και τηλεoπτικές. Να αναπτύξoυν τις πρoσληπτικές γραπτές ικανότητες πoυ θα τoυς επιτρέπoυν να διαβάζoυν άρθρα γενικoύ ενδιαφέρoντoς πoυ δημoσιεύτηκαν στoν καθημερινό και περιoδικό ιταλικό τύπo. Να αναπτύξoυν τις παραγωγικές γραπτές ικανότητες πoυ θα τoυς επιτρέπoυν να συντάσσoυν βιoγραφικό σημείωμα και επιστoλές για εξασφάλιση εργασίας και άλλoυ είδoυς επίσημες και ημιεπίσημες επιστoλές. Να αναπτύξoυν τις απαραίτητες παραγωγικές γραπτές ικανότητες πoυ θα τoυς επιτρέπoυν να παίρνoυν μέρoς σε συνεστιάσεις με φίλoυς ή με γνωστά πρόσωπα κάνoντας φιλoφρoνήσεις κτλ.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κατανόηση διαφόρων κειμένων που έχουν σχέση με την επικαιρότητα και με την προσωπική εμπειρία των φοιτητών στον χώρο των σπουδών η της εργασίας Παραγωγή γραπτού λόγου ( έκφραση της προσωπικής άποψης, περιγραφή της προσωπικής εμπειρίας, συμφωνία και διαφωνία με την γνώμη του συνομιλητή, σύγκριση και εκτίμηση διαφορετικών απόψεων κλπ) σε θέματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο της πρώτης παραγράφου.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Podcast
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Άσκηση Πεδίου652,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων351,4
Φροντιστήριο100,4
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων100,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις200,8
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση Η αξιολόγηση γίνεται με σκοπό να ελέγξει το βαθμό απόκτησης των γλωσσικών δεξιοτήτων και προβλέπει μια προφορική και μια γραπτή εξέταση. Οι φοιτητές που δεν παρακολουθούν το μάθημα προσέρχονται απλά στις τελικές προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα, εξετάζονται με προόδους. Oποιος στο τέλος του εξάμηνου θα έχει ικανοποιητική βαθμολογία, τότε θα έχει και τη δυνατότητα να μην δώσει την τελική γραπτή εξέταση. Η προφορική εξέταση -η οποία γίνεται παρουσία μιας 3 μελούς επιτροπής καθηγητών- έχει επιλεκτικό χαρακτήρα. Oποιος περνά την προφορική εξέταση έχει το δικαίωμα να δώσει και τη γραπτή. Οι τελικές γραπτές εξετάσεις έχουν την ίδια μορφή με αυτή της προόδου. Η τελική βαθμολογία δίνεται από το μέσο όρο των δύο εξετάσεων και εκφράζεται με βάση την κλίμακα του 10. Προφορική εξέταση Στην προφορική εξέταση της Ιταλικής γλώσσας Β2, ΙΙΙ / Β2+, ΙV ο σπουδαστής πρέπει να αποδείξει ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιεί σωστά τη γλώσσα, ήτοι να διαχειρίζεται σωστά τις επικονωνιακές πράξεις στα αντίστοιχα κεφάλαια της διδακτέας ύλης. Πρέπει ουσιαστικά να αποδείξει ότι κατέχει τη γραμματική που χρειάζεται προκειμένου να εκφράσει τις προαναφερθείσες πράξεις επικοινωνίας, καθώς και να κατέχει το λεξιλόγιο που προβλέπεται από τις θεματικές ενότητες της εκάστοτε διδακτικής ενότητας. Η εξέταση διεξάγεται σε δύο επίπεδα: 1) Μονοδιάστατη επικοινωνία πρόσωπο μεπρόσωπο 2) Εργασία επικοινωνίας Στο πρώτο επίπεδο (μονοδιάστατη ομιλία) ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει στις ερωτήσεις που του θέτουν οι εξεταστές και κυρίως να εκφράσει την προσωπική του άποψη, τη δική του οπτική σε ένα από τα θέματα του προγράμματος, αιτιολογώντας την απάντησή του. Στο δεύτερο επίπεδο (εργασία επικοινωνίας) ο υποψήφιος πρέπει να ολκληρώσει μία εργασία επικοινωνιακού χαρακτήρα. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να ανταποκριθεί στον ρόλο που θα του ορίσει ο εξεταστής επάνω σε ένα καθορισμένο θέμα και να προχωρήσει σε διάλογο πρόσωπο με πρόσωπο με τον εξεταστή. Η εξέταση διαρκεί 20 λεπτά και οι υποψήφιι εξετάζονται ανά δύο. Κριτήρια αξιολόγησης: Η εξέταση μπορεί να αποδόσει συνολικά 10 μονάδες, ως εξής : 1) ικανότητα επικοινωνίας (ο υποψήφιος ανταποκρίνεται σε όσα του ζητούνται, αποδεικνύοντας ότι είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το θέμα που του έχει τεθεί με συνοχή και επαρκώς δομημένο λόγο και ιδέες): μονάδες 3 2) μορφοσυντακτική ορθότητα (άρθρα, ακολουθίες χρόνων, ρηματικοί τύποι, χρόνοι και εγκλίσεις, επιρρηματικές μορφές λέξεων, κλπ): μονάδες 3 3) πολυπλοκότητα και καταλληλότητα λεξιλογίου: μονάδες 2 4) προφορά: μονάδες 2
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
C. Ghezzi, M.Piantoni, R. Bozzone Costa Nuovo Contatto C1, Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, Loescher Editore, 2016, Torino. Unità 4 (percorsi 1-2-3-5-6) Unità 5 (percorso 6), Unità 6 (percorsi 5 - 6), Unità 7( percorsi 2-3), Lettura di uno dei seguenti libri di narrativa 1. Elsa Ferrante, L’amica geniale, 2013, Edizioni E/O, Roma, pp.400 2. Andrea Camilleri,Un mese con Moltalbano, Oscar Mondadori, 2014, Milano,pp.354 3.Silvia Bertoni,Barbara Cauzzo,Gabriella Debetto, "Caleidoscopio italiano" Uno sguardo sull'Italia attraverso i testi letterari,Loescher Editore, Torino, 2014 (capitolo 1- "Quale italiano?") Visione film “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese(2016)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Giovanni Battista Moretti L'Italiano come prima e seconda lingua volume 1 - 2 Edizioni Guerra, 2000, Perugia
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-10-2018