ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ / NEUROLINGUISTICS
Τίτλος στα ΙταλικάNeurolinguistica
Κωδικός11327
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000754

Πρόγραμμα Σπουδών: Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ιταλική Γλώσσα και ΦιλολογίαΚατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά326

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600122904
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτήτριες/φοιτητές αναμένεται • Να κατανοούν τη νευροβιολογική βάση της γλώσσας • Να κατανοούν τον ρόλο του εγκεφάλου στη γλωσσική εκμάθηση πρώτης, δεύτερης και τρίτης γλώσσσας και στην επιτέλεση εξειδιευμένων γλωσσικών έργων (πχ. ταυτόχρονη διερμηνεία) Να κατανοούν τη σύνδεση μεταξύ των ευρημάτων της βασικής έρευνας στη νευρογλωσσολογία και της διδασκαλίας ξένης γλώσσας • Να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία της νευρογλωσσολογίας και το πώς εφαρμόζεται για τη μελέτη διαφορετικών γλωσσών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγική προσέγγιση στη Νευρογλωσσολογία. Συγκεκριμένα, αναπτύσσονται οι παρακάτω ενότητες: • Εγκέφαλος και γλώσσα. Δομή και γλωσσικές λειτουργίες. • Η εκμάθηση της πρώτης γλώσσας ως νευροβιολογική διαδακασία. • Πλαστικότητα του εγκεφάλου και διγλωσσία/πολυγλωσσία. Eγκέφαλος και εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας. • Τα πορίσματα της νευρογλωσσολογικής έρευνας για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών.
Λέξεις Κλειδιά
εγκέφαλος, γλώσσα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
παρουσιάσεις powerpoint, πλατφόρμα e-learning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1506
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις. Οι φοιτητές πρέπει να απαντήσουν σε 2 (στο σύνολο 3 ερωτήσεων) γράφοντας όχι παραπάνω από δύο παραγράφους. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα: 1. Η ακρίβεια και αποφυγή πλεοναστικών πληροφοριών 2. Η σαφήνεια και συντομία
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Bλάχος, Φ. (επιμέλεια έκδοσης)(2018). Εγκέφαλος, μάθηση και ειδική αγωγή. Αθήνα. Σ. Gutenberg. Bογινδρούκας, Ι., Οκαλίδου, Α. & Σταυρακάκη, Σ. (Επιμέλεια έκδοσης) (2010). Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές: Από τη βασική έρευνα στην κλινική πράξη. Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις Επίκεντρο.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ahlsén, Ε. (2006). Introduction to Neurolinguistics. John Benjamins. Schumann, J. κά. (2004). The neurobiology of learning. Perspectives from second language acquisition. New York: Lawrence Elbraum.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-07-2018