ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ / INVESTMENTS
Κωδικός03ΕΕ57
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Κουσενίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001228

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600122945
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 03ΥΣ07 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ
 • 03ΥΕ07 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝ.ΑΝΑΛΥΣΗ Ι
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξει τις δεξιότητες των φοιτητών στην ανάλυση και αξιολόγηση χρηματιστηριακών επενδύσεων και συλλογικών επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση θεωρητικών και πρακτικών εννοιών και στην εφαρμογή τους σε πρακτικές περιπτώσεις. Με το πέρας του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να γνωρίζει τις τεχνικές ανάλυσης επενδύσεων και τους περιορισμούς τους καθως και να μπορεί να εξηγήσει τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιαάζονται στην Ελληνική κεφαλαιαγορά.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρία Χαρτοφυλακίου. Υποδείγματα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων. Χρηματιστηριακές Αγορές και Δείκτες. Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες. Αμοιβαία Κεφάλαια. Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. Ασφαλιστικά Ταμεία. Κερδοσκοπικά Κεφάλαια. Αξιολόγηση της Επίδοσης των Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. Εναλλακτικές Αγορές και Προϊόντα.
Λέξεις Κλειδιά
Κίνδυνος και απόδοση, διαφοροποίηση με χαρτοφυλάκιο χρεογράφων, ΜΑΚΣ, Δείκτες Sharpe & Treynor, Συντελεστής αλφα.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις82
Φροντιστήριο
Εξετάσεις2
Σύνολο84
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Νικόλαος Φίλιππας: Αμοιβαία Κεφάλαια, Εκδόσεις Μπάμπαλος-Στυλιανίδης, Αθήνα 2010.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Zvi Bodie, Alex Kane, Alan Ma\rcus: Investments, McGraw Hill.
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-04-2016