ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / QUALITY MANAGEMENT AND STATISTICAL QUALITY CONTROL
Κωδικός12ΕΖ04
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΧρήστος Ζηκόπουλος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000324

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 36
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης743
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕπιλογής Κατεύθυνσης743

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600122968

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 3 (161)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 10:00 έως 13:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες που συνδέονται με τη Διοίκηση της Ποιότητας τόσο σε παραγωγικά συστήματα όσο και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθώς και η ανάλυση των βασικότερων διαδικασιών που προβλέπονται στα πλαίσια της εφαρμογής των συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας σε μία επιχείρηση. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές του καταλυτικού ρόλου της ποιότητας ως μέσο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να αποσαφηνίσουν την έννοια της ποιότητας μέσα από πολλούς και διαφορετικούς ορισμούς που έχουν δοθεί και να γνωρίσουν τους τρόπους μέτρησης, ελέγχου και βελτίωσης της ποιότητας λαμβάνοντας πάντα υπόψη το αντίστοιχο κόστος της ποιότητας. Επίσης, αναλύεται η φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, οι βασικές αρχές και οι στόχοι της, τα βασικά εργαλεία της, οι διαφορές της με την παραδοσιακή προσέγγιση διοίκησης, τα πλεονεκτήματα και οι μέθοδοι υλοποίησής της. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμογή τεχνικών του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας που αποβλέπουν αφενός στην επαλήθευση της ικανότητας των διαδικασιών και του τελικού προϊόντος να ικανοποιούν συγκεκριμένες απαιτήσεις αφετέρου στην βελτίωση της εξερχόμενης ποιότητας, όπως είναι ο έλεγχος αποδοχής (Acceptance Sampling) και ο στατιστικός έλεγχος παραγωγικής διαδικασίας (Statistical Process Control, SPC). Τέλος, παρουσιάζονται τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα για τη διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εβδομάδα 1: Εισαγωγή στη Διοίκηση Ποιότητας. Ορισμοί, στρατηγική σημασία και διαστάσεις της ποιότητας. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, ορισμός και βασικές αρχές. Εβδομάδα 2: Ποιότητα εξυπηρέτησης. Διαφορές προϊόντων - υπηρεσιών. Γενικό πλαίσιο ανάλυσης συστημάτων εξυπηρέτησης. Βαθμός ικανοποίησης πελάτη. Ιστορική εξέλιξη της ποιότητας και διαφορετικές προσεγγίσεις (Juran, Crosby, κ.α.). Η ελληνική πραγματικότητα. Εβδομάδα 3: Οικονομική ανάλυση της ποιότητας. Κόστος καλής και κακής ποιότητας, βέλτιστη στάθμη ποιότητας. Μείωση κόστους ποιότητας. Ποιότητα και αξιολόγηση προμηθευτών. Εβδομάδα 4: Τεχνικές και εργαλεία για τη Διοίκηση Ποιότητας. Τεχνικές για την ανάπτυξη της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, απλές γραφικές μέθοδοι και διοικητικά εργαλεία. Εβδομάδα 5: Εργαστήριο 1: Εφαρμογές για τη διασφάλιση ποιότητας με χρήση λογισμικού. Εβδομάδα 6: Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας: η αναγκαιότητα διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων και η αξιολόγηση στατιστικών ιδιοτήτων σχημάτων ελέγχου. Εβδομάδα 7: Τα πρότυπα ΕΛΟΤ 389.0-398.1 και ISO 2859 για τον έλεγχο ποιότητας αποδοχής χαρακτηριστικών διαλογής. Εβδομάδα 8: Τα πρότυπα ISO 3951 και ANSI/ASQC Z1.9-1980 για τον έλεγχο ποιότητας αποδοχής χαρακτηριστικών μέτρησης. Εβδομάδα 9: Εργαστήριο 2: Εφαρμογές των προτύπων ΕΛΟΤ 389.0-389.1 (ISO 2859) και ISO 3951 με χρήση λογισμικού. Εβδομάδα 10: Στατιστικός έλεγχος ποιότητας με τη χρήση διαγραμμάτων ελέγχου. Μεθοδολογία σχεδίασης και χαρακτηριστικά. Εβδομάδα 11: Παραδείγματα εφαρμογών στατιστικού ελέγχου ποιότητας για τον έλεγχο της ποιότητας των υπηρεσιών (δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, οργανισμοί τηλεπικοινωνιών). Εβδομάδα 12: Εργαστήριο 3: Εφαρμογή της μεθοδολογίας ανάλυσης δυνατοτήτων με τη χρήση λογισμικού. Εβδομάδα 13: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Τα πρότυπα της σειράς ISO 9000. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Διαδικασία και φορείς πιστοποίησης. Κριτική εξέταση της ελληνικής πραγματικότητας.
Λέξεις Κλειδιά
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, Έλεγχος Ποιότητας Αποδοχής, Στατιστικός Έλεγχος Παραγωγικής Διαδικασίας, Υπηρεσίες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις602,1
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο90,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών120,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο833,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
περιγράφονται στο syllabus του μαθήματος που ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο Blackboard.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ταγαράς, Γ., «Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας», Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2001. Αυλωνίτης Σ.Α., «Στοιχεία Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας», Εκδόσεις Ίων, Αθήνα, 2004.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
James, P., «Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας», Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα 1998. Λογοθέτης, Ν., «Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας», 2η έκδοση, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα, 2005. Ξένη Evans, J.R., «Total Quality: Management, Organization and Strategy», 4th edition, South-Western College Pub; 2004. Goetsch, D.L., Davis, S.B., «Quality Management: Introduction to Total Quality Management for Production, Processing, and Services», 4th edition, Prentice Hall, 2003. Montgomery, D.C., «Introduction to Statistical Quality Control», 3rd edition, Willey and Sons, 1997.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-11-2018