ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ / ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION
ΚωδικόςΕΚ0100
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΕυγενία Πετρίδου
Γνωστικό ΑντικείμενοΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID100000664

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600123067
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξει κουλτούρα, γνώση και δεξιότητες επιχειρηματικότητας μεταξύ των φοιτητών. Τα μαθήματα που προσφέρονται στις θεματικές ενότητες της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, Διοίκησης Μικρό-μεσαίων επιχειρήσεων, τις Στρατηγικές Μαρκετιγκ, της Εξεύρεσης Χρηματoδότησης και της Λογιστικής όπως επίσης και τα σεμιναριακά μαθήματα για τη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) παρέχουν στους φοιτητές το κατάλληλο υπόβαθρο στο πεδίο της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Η σύνδεση με τον κόσμο του επιχειρείν μπορεί να εξασφαλιστεί με προσκλήσεις σε επιχειρηματιών αλλά και με την επεξεργασία μελετών περίπτωσης (case studies).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
α) Παρουσίαση βασικών θεματικών ενοτήτων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την ίδρυση, λειτουργία και τη διοίκηση μιας επιχείρησης (μικρού ή μεσαίου μεγέθους), β) ασκήσεις, εφαρμογές, μελέτες ανάλυσης περιπτώσεων γ) Εργαστήρια, Εφαρμογές κατάλληλου λογισμικού για business plan δ) Σύνδεση με τις επιχειρήσεις (πρόσκληση επιχειρηματιών, ε) Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου (business plan)
Λέξεις Κλειδιά
καινοτομία, επιχειρηματικότητα, νεοφυής επιχείρηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις82
Εξετάσεις2
Σύνολο84
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
-Γραπτή εξέταση (60%) -Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου -business plan (40%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Deakins, D. and Freel, M. (2015). "Επιχειρηματικότητα και μικρές επιχειρήσεις", επιμέλεια Πέκκα-Οικονόμου, Β. και Χατζηδημητρίου, Ι., Εκδόσεις Rosili 2. Χατζηκωνσταντίνου, Γ. & Γωνιάδης, Η. (2009) "Επιχειρηματικότητα και Καινοτοµία", Εκδόσεις Gutenberg.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Καραγιάννης Η.Γ. –Μπακούρος Ι.Λ.( 2010) «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. Θεωρία – Πράξη» Εκδόσεις Σοφία. 2. David Dawkins and Mark Freel (2007)" Επιχειρηματικότητα» Eκδόσεις Κριτική. 3. Πιπερόπουλος, Γ. Π. (2008). "Επιχειρηματικότητα, Καινοτοµία & Βusiness Clusters ", Β’ Έκδοση , Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα. 4. Εκπαιδευτικό υλικό που έχει παραχθεί για το συγκεκριμένο μάθημα και παρουσιάζεται στο Moodle
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-06-2016