ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ / THEORY AND COST ACCOUNTING
Κωδικός03ΥΕ06
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Κουσενίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000697

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600123083
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στις έννοιες του κόστους και της κοστολόγησης. Με το πέρας του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να μπορεί να χρησιμοποιήσει την λογιστική πληροφόρηση σε επίπεδο διοικητικής λειτουργίας και να είναι σε θέση να λάβει αποφάσεις κοστολόγησης και τιμολογιακής πολιτικής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ορισμός, Έννοια και Διακρίσεις Κόστους.Α' Ύλες. Αποθέματα και Αποτίμηση τους - ΔΛΠ 2. Γενικά Βιομηχανικέ έξοδα. Αποτελέσματα χρήσης σε Εμπορική Επιχείρηση. Αποτελέσματα χρήσης σε Βιομηχανική Επιχείρηση.Κοστολόγηση κατά έργο ή παραγγελία. Κοστολόγηση κατά φάση.Κοστολόγηση συμπαραγώγων και υποπαραγώγων. Πρότυπο κόστος.
Λέξεις Κλειδιά
Κόστος, αμεση εργασία, α' ύλες, ΓΒΕ, κοστολόγηση κάτά έργο, κοστολόγηση κατά φάση.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις48
Φροντιστήριο10
Σύνολο58
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Άγγελος Τσακλάγκανος: Θεωρία και Λογιστική Κόστους, Εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2007. Γεωργιος Βενιέρης: Λογιστική Κόστους, Εκδόσεις Σμπίλιας, Αθήνα.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ray Garrison, Eric Noreen, Peter Brewer: Managerial Accounting, 14th Edition, McGraw Hill.
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-09-2013