ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / INDUSTRIAL DEVELOPMENT
Κωδικός03ΕΕ17
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓρηγόριος Ζαρωτιάδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000837

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600123163
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα αναλύουν βασικές έννοιες της βιομηχανικής οικονομικής, θα γνωρίζουν την ιστορική εξέλιξη της βιομηχανικής πολιτικής στην Ελλάδα και θα έχουν διερευνήσει το ρόλο της στη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βιομηχανική οργάνωση. Ορισμός αγορών και ταξινόμηση βιομηχανιών. Οικονομίες κλίμακας: πηγές και μέθοδοι μέτρησης. Επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη (Ε & Α): σημασία της τεχνολογικής αλλαγής και κίνητρα επιχειρήσεων για επενδύσεις σε Ε & Α. Πολιτική ανταγωνισμού: βασικές αρχές, κατηγορίες μέτρων και θεωρητικές βάσεις πολιτικής ανταγωνισμού για συγκεντρώσεις επιχειρήσεων. Η ιστορική εξέλιξη της βιομηχανικής πολιτικής στην Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Η θεωρία της Νέας Βιομηχανικής Πολιτικής. Βιομηχανική Στρατηγική και Διεθνής Ανταγωνιστικότητα. Οριζόντιες δράσεις Βιομηχανικής Πολιτικής και η σημασία τους στην Ελλάδα. Δικτύωση, ευέλικτη εξειδίκευση και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ελληνική οικονομία. Κλαδική διάρθρωση και ενδοκλαδική αναδιάρθρωση στην Ελλάδα.
Λέξεις Κλειδιά
Βιομηχανική ανάπτυξη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις166
Εξετάσεις2
Σύνολο168
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξέταση γραπτή στο τέλος του εξαμήνου, κατ' οίκον εργασία, προφορική παρουσίαση εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Ουσταπασίδης Κ., "Εφαρμοσμένη Βιομηχανική Οικονομική", έκδ. Ζυγός, Θεσσαλονίκη 2003. 2. Καλδέλλης Ι., Κονδύλης Α., "Περιβάλλον και Βιομηχανική Ανάπτυξη", τ. Β΄, έκδ. Σταμούλη, Αθήνα 2005.
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-04-2016