ΣΤΑΘ. & ΑΝΑΠΤ. - ΕΙΔ. ΘΕΜ. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΤΑΘ. & ΑΝΑΠΤ. - ΕΙΔ. ΘΕΜ. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ / STABILIZATION & DEVELOPMENT - SPECIAL TOPICS IN MACROECONOMICS
Κωδικός03ΥΖ03
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΣτέλιος Ρουπακιάς
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000843

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΤΑΘ. & ΑΝΑΠΤ. - ΕΙΔ. ΘΕΜ. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600123167
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 03ΥΕ01 ΟΙΚΟΝ.ΑΝΑΠΤ.& ΜΕΓΕΝΘ.Ι
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές εισάγονται σε ειδικά θέματα της μακροοικονομικής ανάλυσης που αναφέρονται σε θεωρητικά αλλά και εμπειρικά ζητήματα πολιτικών σταθεροποίησης και ανάπτυξης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Μάθημα Η έννοιες «Σταθεροποίηση» & «Ανάπτυξη» Η ακαταλληλότητα των οικονομικών της ισορροπίας Η αστάθεια του καπιταλισμού Προς τα πού βαδίζουμε Ενότητα 2: Ανεργία και Πληθωρισμός Ενότητα 3: Η Έννοια του Οικονομικού Κύκλου και Οικονομικές Κρίσεις Ενότητα 4: Η Επίδραση της Γενικής Θεωρίας του Keynes σε Ζητήματα Πολιτικών Σταθεροποίησης και Ανάπτυξης Ενότητα 5: Τα Κεϋνσιανά Οικονομικά σε Ζητήματα της Ανάπτυξης Εισαγωγή. Η ανάλυση IS-LM του Hicks Ο Hicks και ο Keynes. Η παγίδα ρευστότητας Πολιτικές σταθεροποίησης Ενότητα 6: Ο Μονεταρισμός του Milton Friedman ως Απάντηση της Οικονομικής Κρίσης του 1970 Εισαγωγή, Η Καμπύλη Phillips. Η ποσοτική θεωρία του χρήματος Συμπεράσματα οικονομική πολιτικής Ενότητα 7: Οι Προτάσεις των Νέων Κλασικών Οικονομολόγων και των Οικονομικών της Προσφοράς για Πολιτικές Ανάπτυξης και Σταθεροποίησης Εισαγωγή. Η υπόθεση των Ορθολογικών Προσδοκιών Τα νέα κλασικά οικονομικά και ο οικονομικός κύκλος Η αναποτελεσματικότητα της κρατικής παρέμβασης Ενότητα 8: Η Προσέγγιση των Πραγματικών Κύκλων σε Προβλήματα Σταθεροποίησης και Ανάπτυξης Εισαγωγή. Χαρακτηριστικά της προσέγγισης Η οικονομική μεγέθυνση και ο οικονομικός κύκλος Συνέπειες οικονομικής πολιτικής Ενότητα 9: Σταθεροποίηση και Πολιτικές Μεγέθυνσης: Οικονομικά της Προσφοράς ή Οικονομικά της Ζήτησης Ιστορία Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής: Σύνοψη, Αξιολόγηση και Νεα Κατεύθυνση
Λέξεις Κλειδιά
Ανεργία, πληθωρισμός, ανάπτυξη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις40
Σεμινάρια12
Σύνολο52
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Τελική εξέταση 2. Πριμοδοτική εργασία
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Επιλογή 1: Τσαλίκη Π. και Λ. Τσουλφίδης , 2012, Δοκίμια Πολιτικής Οικονομίας, εκ. Τζιώλας, Θεσσαλονίκη Επιλογή 2: Τσουλφίδης Λ. 2004, Ιστορία Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής, εκδ. ΠαΜακ, Θεσσαλονίκη
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-09-2013