ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝ.ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝ.ΑΝΑΛΥΣΗ Ι / FINANCIAL ANALYSIS I
Κωδικός03ΥΕ07
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚυριακή Κοσμίδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000870

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝ.ΑΝΑΛΥΣΗ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600123183
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αναφέρεται στις βασικές λειτουργίες και προϊόντα του χρηματοδοτικού συστήματος. Έμφαση δίνεται στην έννοια της χρονικής αξίας του χρήματος, του κόστους κεφαλαίου και στους προσδιοριστικούς παράγοντες των επιτοκίων. Παράλληλα γίνεται αναλυτική εφαρμογή των εννοιών αυτών στην τιμολόγηση χρεογράφων, ομολογιών και μετοχών, καθώς και στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
1η Εβδομάδα: Το χρηματοδοτικό σύστημα 2η Εβδομάδα: Προσδιοριστικοί παράγοντες επιτοκίων 3η Εβδομάδα: Χρονική αξία και κόστος χρήματος 4η Εβδομάδα: Η έννοια της μελλοντικής και της παρούσας αξίας 5η Εβδομάδα: Η έννοια της μελλοντικής και της παρούσας αξίας ράντας 6η Εβδομάδα: Απόσβεση δανείων 7η Εβδομάδα: Ομολογιακά Δάνεια 8η Εβδομάδα: Αποτίμηση Ομολογιακών Δανείων 9η Εβδομάδα: Μετοχές 10η Εβδομάδα: Αποτίμηση Μετοχών 11η Εβδομάδα: Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων 12η Εβδομάδα: Σύγκρουση Μεθόδων Αξιολόγησης Επενδύσεων
Λέξεις Κλειδιά
Παρούσα αξία, μελλοντική αξία, ομολογίες, μετοχές, ΚΠΑ, ΕΠΑ, περίοδος επανείσπραξης, τροποποιημένο ΕΠΑ.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις48
Φροντιστήριο10
Σύνολο58
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βασιλείου, Δημήτριος και Ηρειώτης Νικόλαος, Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική, Εκδόσεις Rosilli, Αθήνα,2008. Τσακλάγκανος «Θεωρία Χρηματοδότησης και Αξιολόγηση Επενδύσεων Ι», Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen: Principles of Corporate Finance, McGraw Hill.
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-09-2013