ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ / MACROECONOMICS II
Κωδικός03ΥΕ05
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΜωϋσής Σιδηρόπουλος
Γνωστικό ΑντικείμενοΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000927

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600123215
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η συμπλήρωση των γνώσεων που οι φοιτητές απέκτησαν από το μαθήματα μακροοικονομικής των δυο πρώτων ετών. Η παροχή γνώσεων στο αντικείμενο της μακροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής σε πιο προχωρημένο επίπεδο ενδιάμεσο (intermediate) επίπεδο. οιφοιτητές θα είναι ικανοί να δουλεύουν με μακροκονομικά υποδείγματα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μικροοικονομικές θεωρητικές βάσεις της μακροοικονομικής Το υπόδειγμα συνολικής ζήτησης-συνολικής προσφοράς Κλασσικο και Κευνσιανο υποδειγμα Ο ρόλος των προσδοκιών στο μακροοικονομικό υπόδειγμα Εσωτερική δυναμική του μακροοικονομικού υποδείγματος (Δημόσιο έλλειμμα και πολιτική ) Μακροοικονομική Ισορροπία σε ανοικτή οικονομία
Λέξεις Κλειδιά
Μικροοικονομική Θεμελίωσης, Κλασσικό και Κευνσιανό υπόδειγμα, Προσδοκίες, Δυναμική, Ανοικτή Οικονομία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Blackboard
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Φροντιστήριο
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ασκήσεις Πρόοδος Τελική Εξεταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
William Scarth, Μακροοικονομικη: Μια Εισαγωγή σε προχωρημένες μεθόδους. Εκδόσεις Κριτική
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Olivier Blanchard , Μακροοικονομική, εκδόσεις Επίκεντρο Θεσσαλονίκη 2003
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-03-2014