ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ / MANAGERIAL ACCOUNTING
Κωδικός03ΕΕ11
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑλεξανδρα Κανελλου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000698

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600123377
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 03ΥΕ06 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αναφέρεται στη σημασία της λογιστικής πληροφόρησης για τη λήψη αποφάσεων από τα στελέχη των επιχειρήσεων. Το μάθημα εκτείνεται σε τρεις βασικούς άξονες: στην εκτίμηση του κόστους, στην τιμολόγηση και στην αξιολόγηση της αποδοτικότητας. Έμφαση δίνεται σε νέες μεθόδους κοστολόγησης όπως η κοστολόγηση στόχου και η κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων. Επιπλέον αναλύεται η έννοια της αποκεντρωμένης επιχείρησης και εξετάζονται διάφορα προβλήματα που σχετίζονται με την τμηματοποιημένη επιχείρηση, όπως η μεταφερόμενη τιμολόγηση και η αξιολόγηση της απόδοσης των διαφορετικών τμημάτων μίας επιχείρησης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
1η Εβδομάδα: Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική 2η Εβδομάδα: Η έννοια και η Μέτρηση του Κόστους 3η Εβδομάδα: Μεταβλητή Κοστολόγηση 4η Εβδομάδα: Κοστολόγηση Στόχου 5η Εβδομάδα: Κοστολόγηση Βάσει Δραστηριοτήτων 6η Εβδομάδα: Τιμολόγηση 7η Εβδομάδα: Τμηματοποιημένη Επιχείρηση και Μεταφερόμενη Τιμολόγηση 8η Εβδομάδα: Αξιολόγηση της Αποδοτικότητας 9η Εβδομάδα: Ισορροπημένη Κάρτα Αξιολόγησης της Απόδοσης 10η Εβδομάδα: Τμηματοποιημένη Επιχείρηση και Αξιολόγηση της Απόδοσης των Επιμέρους Τμημάτων 11η Εβδομάδα: Η έννοια του Υπολειμματικού Εισοδήματος 12η Εβδομάδα: Επαναλήψεις
Λέξεις Κλειδιά
Μεταβλητή κοστολόγηση, κοστολόγηση βάση δραστηριοτήτων, μεταφερόμενη τιμολόγηση, ισορροπημένη κάρτα αξιολόγησης, οικονομική προστιθέμενη αξία.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις82
Εξετάσεις2
Σύνολο84
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
R. Garrison – E. Noreen (2005) «Διοικητική Λογιστική», Εκδόσεις Κλειδάριθμος
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
R. Garrison – E. Noreen : Managerial Accounting, 14th Edition, McGraw Hill.
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-04-2016