ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ &ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ &ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι / PLANNING AND PROGRAMMING OF DEVELOPMENT I
Κωδικός03ΥΖ01
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΕυαγγελία Δεσλή
Γνωστικό ΑντικείμενοΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000842

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ &ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600123459
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 03ΥΣ01 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΙΙ
 • 03ΥΕ05 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση των βασικών θεωριών σχεδιασμού και επιλογής χρηματοδότησης της οικονομικής ανάπτυξης με εγχώριους πόρους ή πόρους από το εξωτερικό.
Γενικές Ικανότητες
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αποτελείται από δύο βασικές ενότητες. Η πρώτη ενότητα διαπραγματεύεται τις στρατηγικές χρηματοδότησης επενδύσεων που βασίζονται στην εγχώρια αποταμίευση (πηγές αποταμίευσης, δημοσιονομική πολιτική, νομισματική πολιτική). Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στις στρατηγικές χρηματοδότησης επενδύσεων που βασίζονται στο ξένο κεφάλαιο (ρόλος του ξένου κεφαλαίου, θεωρίες διπλού και τριπλού κενού, μορφές εισροής ξένου κεφαλαίου, αξιολόγηση συμβολής του ξένου κεφαλαίου).
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Power Point
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο52
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση όλων των φοιτητών γίνεται με εξετάσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Α. Αργύρης, Στρατηγικές Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αδερφών Κυριακίδη ή 2. Thirwall A.P, 1999, Μεγέθυνση και Ανάπτυξη, Τόμος Β, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-09-2013