ΕΙΣ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / INTRODUCTION TO ECONOMICS OF DEVELOPMENT
Κωδικός03ΥΔ06
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΠερσεφόνη Τσαλίκη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000864

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600123472
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βασικές έννοιες και εργαλεία των οικονομικών της ανάπτυξης. Αρχικά εξετάζεται η έννοια, το περιεχόμενο, ο σκοπός και η μέτρηση της ανάπτυξης, καθώς και η διάκριση των χωρών σε αναπτυγμένες και λιγότερο αναπτυγμένες (αναπτυσσόμενες ). Κατόπιν εξετάζονται τα χαρακτηριστικά της υπανάπτυξης και οι βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην αναπτυξιακή διαδικασία. Ειδικότερα μελετάται ο ρόλος των ανθρώπινων πόρων (πληθυσμός, μετανάστευση, παιδεία, υγεία, εργασία) και των κεφαλαιουχικών πόρων (φυσικό κεφάλαιο, τεχνολογία) στην ανάπτυξη, η σημασία του αγροτικού τομέα και της εκβιομηχάνισης στην ανάπτυξη. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα εμπόδια της ανάπτυξης των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών και μελετώνται περιπτώσεις λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. Τέλος εξετάζονται σύγχρονα προβλήματα ανάπτυξης.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • υλικό σε ψηφιακή μορφή
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Power Point, Blackboard
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Thirlwall A.P. (2001 ) Μεγέθυνση και Ανάπτυξη ( Α), Παπαζήσης. 2. Gillis M., Perkins D.H., Roemer M. και Snodgrass D.R. (2011) Οικονομική της Ανάπτυξης , Ενιαίο, Αθήνα: Τυπωθήτω-Δαρδανός.
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-01-2014