ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / THEORY OF ECONOMIC POLICY
Κωδικός03ΕΕ01
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΣουζάνα-Μαρία Παλαιολόγου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000868

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600123475
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
1)η καλή γνώση κάποιου οικονομετρικού προγράμματος όπως: Microfit ή JMulti ή Eviews. Βασικές γνώσεις ανάλυσης χρονολογικών σειρών όπως (στοχαστικά υποδείγματα χρονολογικών σειρών, στασιμότητα, τάση και έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας, αιτιότητα και συνολοκλήρωση. 2)Δημόσια Οικονομική 3)Μακροοικονομική Ι
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η έννοια της οικονομικής πολιτικής. Τα βασικά χαρακτηριστικά της οι- κονομικής πολιτικής - Ποσοτική και ποιοτική οικονομική πολιτική - Το πε- ρίγραμμα της οικονομικής πολιτικής - Οι περιορισμοί του οικονομικού συ- στήματος - Η αποτελεσματικότητα των μέσων της οικονομικής πολιτικής - Η έννοια της συνεπούς οικονομικής πολιτικής. Εισαγωγή στην έννοια και το περιεχόμενο των βασικών σκοπών της οικονομικής πολιτικής με εμπειρικές εφαρμογές σε οικονομίες διαφόρων χωρών. Υποδείγματα Σταθερών και Με- ταβαλλόμενων Στόχων. Η έννοια της άριστης οικονομικής πολιτικής.
Λέξεις Κλειδιά
Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής, Ποσοτική Οικονομική Πολιτική, Ποιοτική Οικονομική Πολιτική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις82
Εξετάσεις2
Σύνολο84
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βαβούρας, Ι., “Οικονομική Πολιτική”, έκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 2013. Καραντώνης Η., “Θεωρία της Οικονομικής Πολιτικής”, έκδ. Τυπωθή- τω, Αθήνα 2006.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Κάτος , Α. «Οικονομετρία. Θεωρία και εφαρμογές», Κεφάλαια 3 και 11, εκδόσεις Ζυγός.
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-03-2016