ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι / INTERNATIONAL ECONOMICS I
Κωδικός03ΥΣ03
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Μάρδας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100000872

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600123478
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
  • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Επιδιώκεται η κατανόηση των υποδειγμάτων της Θεωρίας του Διεθνούς Εμπορίου. Οι φοιτητής γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της διεθνούς αγοράς της αγοράς της ΕΕ. Το μάθημα προσφέρει γνώσεις και πρακτικές χρήσιμες στα άτομα που πρόκειται να απασχοληθούν σε εταιρίες με εξαγωγική ή εισαγωγική δραστηριότητα ή πρόκειται να ασχοληθούν τα ίδια με το εμπόριο. Είναι ως μάθημα επιλογής στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κλασσικοί οικονομολόγοι και Διεθνές εμπόριο – Βάσεις δεδομένων του Διεθνούς Εμπορίου. Βάση δεδομένων Comtrade του ΟΗΕ - Απόλυτο και Συγκριτικό πλεονέκτημα κόστους – Πλήρης εξειδίκευση, Μερική Εξειδίκευση στο διεθνές εμπόριο - Όροι εμπορίου - Το θεώρημα του Χέκσερ και Όλιν – Εξισωτικές επιδράσεις του εμπορίου στις τιμές και τις αμοιβές των συντελεστών της παραγωγής - Το παράδοξο του Λεόντιεφ – Εμπόριο και τεχνολογία – Τεχνολογικό κενό του Πόσνερ – Ο κύκλος ζωής του προϊόντος του Βέρνον – Διεθνές εμπόριο και ζήτηση. Η άποψη του Λίντερ - Νέες θεωρίες του Διεθνούς Εμπορίου. Ενδοκλαδικό Εμπόριο - GATT Δασμοί και προστασία - Επιδράσεις του δασμού εισαγωγής και μέτρα μη δασμολογικής προστασίας – Ξένες Άμεσες Επενδύσεις – Πετρελαϊκές κρίσεις - Ασιατικες Τίγρεις.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξετάσεις και τεστς
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κάτου Ελένη, (2007), ( Οικονομική Ανάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (Θεσσαλονίκη: Ζυγός) Μάρδας Δημήτρης (2006) Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, (Θεσσαλονίκη: Ζυγός) Krougman Paul and Obstfeld Maurice (2002) Διεθνής Οικονομική (Αθήνα: Κριτική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-10-2013