ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ / SPECIAL TOPICS IN FINANCE
Κωδικός03ΕΕ50
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑλεξανδρα Κανελλου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001129

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600123526
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 03ΥΕ07 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝ.ΑΝΑΛΥΣΗ Ι
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αναφέρεται σε ειδικά θέματα της χρηματοοικονομικής διοίκησης όπως το κόστος κεφαλαίου, η κεφαλαιακή διάρθρωση και η μερισματική πολιτική των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις νέες εξελίξεις της χρηματοοικονομικής έρευνας και η εφαρμογή τους σε πρακτικές περιπτώσεις.. Παράλληλα εξετάζονται και κάποια ειδικά θέματα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης όπως οι εκδόσεις νέων μετοχών και οι εξαγορές και συγχωνεύσεις.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
1η Εβδομάδα: Το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (ΥΑΚΣ) 2η Εβδομάδα: Το Πολυμεταβλητό ΥΑΚΣ 3η Εβδομάδα: Το ΥΑΚΣ στην Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων 4η Εβδομάδα: Το Κόστος Κεφαλαίου της Επιχείρησης 5η Εβδομάδα: Κεφαλαιακή Διάρθρωση 6η Εβδομάδα: Κόστος Κεφαλαίου και Κεφαλαιακή Διάρθρωση 7η Εβδομάδα: Η επίδραση των Φόρων και η Άριστη Κεφαλαιακή Διάρθρωση της Επιχείρησης 8η Εβδομάδα: Η Θεωρία της Αδιαφορίας των Επενδυτών για τη Μερισματική Πολιτική των Επιχειρήσεων 9η Εβδομάδα: Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Μερισματική Πολιτική 10η Εβδομάδα: Εκδόσεις Νέων Μετοχών 11η Εβδομάδα: Υποτίμηση των Νέων Εκδόσεων – Συμπεριφορικές Ερμηνείες 12η Εβδομάδα: Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων
Λέξεις Κλειδιά
κόστος κεφαλαίου, κεφαλαιακή διάρθρωση, αδιαφορία μερισματικής πολιτικής, αποτίμηση επιχειρήσεων.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις82
Φροντιστήριο
Εξετάσεις2
Σύνολο84
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βασιλείου, Δημήτριος και Ηρειώτης Νικόλαος, Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Εκδόσεις Rosilli, Αθήνα, 2009. Α. Τσακλάγκανος «Θεωρία Χρηματοδότησης και Αξιολόγηση Επενδύσεων ΙΙΙ», Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βασιλείου, Δημήτριος και Ηρειώτης Νικόλαος, Χρηματοοικονομική Διοίκηση Θεωρία και Πρακτική, Εκδόσεις Rosilli, Αθήνα,2008. R. Brealey - S. Myers - F. Allen: Principles of Corporate Finance, McGraw Hill.
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-04-2016