ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ, ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 1

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ, ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 1 / Museology, Museum Education, Culture Management and New Tegnologies 1
ΚωδικόςΕΘΜΜΔΠ1
ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΕικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Διβάρης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600003565

Πρόγραμμα Σπουδών: Νέο ΠΠΣ Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 27
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΘεωρητικό742

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ, ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 1
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600123616
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές θα είναι σε θέση: - να αναγνωρίσουν και να προσεγγίσουν μουσειολογικές πρακτικές και στρατηγικές και να οργανώσουν το έργο τους σύμφωνα με αυτές. - να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μουσειολογικών πρακτικών είτε σαν καλλιτέχνες είτε σαν στελέχη μουσείων και πολιτιστικών οργανισμών - να συνδυάσουν τις νέες τεχνολογίες με τις απαιτήσεις προβολής και προώθησης του καλλιτεχνικού έργου - να οργανώσουν μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα ώστε να μεταδίδουν έννοιες των εικαστικών τεχνών στο πλαίσιο του εκάστοτε μουσείου
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Εισαγωγή στην Μουσειολογία, την διαχείριση πολιτισμού και την Μουσειοπαιδαγωγική, εικονικά μουσεία, ψηφιακή επιμέλεια εκθέσεων, εκπαιδευτικά προγράμματα πολιτισμού και διαδραστικά παιχνίδια
Λέξεις Κλειδιά
Νέα Μουσειολογία, Μουσειοπαιδαγωγική, Διαχείριση Πολιτισμού, Πολιτισμική Πληροφορική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις602
Σύνολο602
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο [24011] Μουσειολογία 2: Βασικές αρχές τήρησης μουσειακών συλλογών, Σαλή Τέση Βιβλίο [24012] Μουσειολογία 1: Βασικές αρχές τήρησης μουσειακών συλλογών, Σαλή Τέση Βιβλίο [24038] Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη μουσειακή αγωγή, Κόκκινος Γιώργος,Αλεξάκη Ευγενία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-Black G. (2009). To Ελκυστικό Μουσείο. Μουσεία και Επισκέπτες, Αθήνα, Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς -Βιβλίο [32998500]: Τέχνη και Παγκοσμιοποίηση, Δημητρακάκη Άντζελα
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-07-2018