ΒΙΟΫΛΙΚΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒΙΟΫΛΙΚΑ / Biomaterials
ΚωδικόςΕ03
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (2018-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Χημείας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004481

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής216,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒΙΟΫΛΙΚΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600123889
Τύπος Προσφοράς
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Στόχοι του μαθήματος περιλαμβάνουν: 1. Κατανόηση των βασικών αρχών της επιστήμης υλικών και μηχανικής που ενέχονται σε φυσικά και συνθετικά βιοϋλικά και (βιο)υλικά προϊόντα μηχανικής. 2. Εφαρμογές στη βιολογία, βιοτεχνολογία και βιοϊατρική τεχνολογία με συγκεκριμένα παραδείγματα που μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Στο πλαίσιο αυτό θα επιδιωχθεί εστίαση σε 1. Γενικές αρχές και εφαρμογές υλικών που είναι συμβατά με το ανθρώπινο σώμα, είναι προϊόντα βιολογικής προέλευσης και/ή προσομοιάζουν βιολογικές λειτουργίες. 2. Ιδιότητες και δομή των βιοϋλικών. 3. Αντοχή, τοξικότητα και βιοσυμβατότητα των βιοϋλικών. 4. Μέθοδοι παραγωγής των βιοϋλικών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων στο γνωστικό πεδίο, η οποία βασίζεται στη γενική εκπαίδευσή τους σε πανεπιστημιακό επίπεδο στα μαθήματα υλικών, ανόργανης χημείας, χημείας πολυμερών και, ενώ υποστηρίζεται από επιστημονικά εγχειρίδια προχωρημένου επιπέδου, περιλαμβάνει και απόψεις που προκύπτουν από σύγχρονες εξελίξεις στην αιχμή του διεπιστημονικού γνωστικού τους πεδίου. • Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση της εργασίας και διαθέτουν ικανότητες που κατά κανόνα αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων και την επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο του γνωστικού τους πεδίου. • Έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν συναφή στοιχεία (κατά κανόνα εντός του γνωστικού πεδίου του μαθήματος) για να διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα. • Είναι σε θέση να κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη-εξειδικευμένο κοινό. • Έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η ύλη του μαθήματος καλύπτει τις παρακάτω ενότητες 1.Εισαγωγή στα υλικά α) Γενικές ιδιότητες β) Επιφανειακές ιδιότητες γ) Ο ρόλος του νερού στα βιοϋλικά 2.Οικογένειες βιοϋλικών (φυσικά, μέταλλα, πολυμερή, υδροπηκτές, κ.ά.) 3.Εξερεύνηση του κυττάρου, της βιοχημείας και βιοϊατρικής α) Βιομόρια σε ενδοκυττάρια και εξωκυττάρια υγρά β) Ιστοί και αλληλεπιδράσεις κυττάρου-βιοϋλικών 4.Κυτταρικές αποκρίσεις σε βιοϋλικά – αξιολόγηση 5.Βιολογική εξέταση και αξιολόγηση των βιοϋλικών 6.Αποικοδόμηση υλικών σε βιολογικό περιβάλλον 7.Εφαρμογές υλικών στην Ιατρική (τεχνητά όργανα) 8.Ιστομηχανική (ανοσοαπομόνωση, συνθετικά ικριώματα, κ.ά.) 9.Βιοϋλικά στην πράξη (εμφυτεύματα, βιοσυσκευές, κ.ά.). 10.Βιοϊατρική νανοτεχνολογίας Ανάπτυξη εργαστηριακών δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή και απομόνωση βιολογικών υλικών (π.χ. DNA, RNA) και την βιοπληροφορική τεχνολογία έρευνας νέων βιοϋλικών Το μάθημα περιλαμβάνει δύο δραστηριότητες: 1. Το θεωρητικό μέρος που καλύπτει την προαναφερθείσα ύλη 2. Το πειραματικό μέρος που αναφέρεται σε δύο εργαστηριακές περιόδους κατά τη διάρκεια των οποίων θα επιδιωχθεί η εξοικείωση με την α) παραγωγή βιολογικού γενετικού υλικού, και β) βιοπληροφορική έρευνα αναζήτησης υλικών (πρωτεϊνών, ενζύμων, RNA, DNA, κ.ά.) σε συνάφεια με την ανάπτυξη βιοϋλικών.
Λέξεις Κλειδιά
Βιοϋλικά, βιολογική μηχανική, βιοϊατρικές εφαρμογές, βιοδοκιμές, (βιο)μηχανικές ιδιότητες, βιοδοκιμές, σχεδιασμός και σύνθεση βιοϋλικών, αλληλεπιδράσεις βιοϋλικών-κυττάρων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Στη διάρκεια των διαλέξεων χρησιμοποιούνται: 1.Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2. Επιστημονικά videos Στην επικοινωνία με τος φοιτητές χρησιμοποιούνται: 1. Ηλεκτρονική αλληλογραφία 2. Τηλεφωνική επικοινωνία 3. Skype Στην εργαστηριακή εκπαίδευση χρησιμοποιούνται: 1.Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2. Επιστημονικά videos 3. Διαδικτυακή έρευνα
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση12
Συγγραφή εργασίας / εργασιών12
Σύνολο63
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών βρίσκονται στην ιστοσελίδα: http://bioinorglab.web.auth.gr/gr_site/Biomaterials/
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 1. Βiomaterials Science An Introduction to Materials in Medicine 2nd Edition Edited by Buddy D. Ratner, Allan S. Hoffman, Frederick J. Schoen, Jack E. Lemons. Elsevier Acad. Press, 2004. 2. Fundamentals of Materials Science and Engineering Fifth Edition William D. Callister, Jr. John Wiley & Sons, Inc., 2001 3. Principles of Biomedical Engineering Sundararajan V. Madihally Artech House, Boston 2010 4. Biomaterials. Principles and Applications Edited by Joon B. Park, J. D. Bronzino CRC Press, 2003
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Κατάλογος διεθνών περιοδικών στην περιοχή των υλικών με συσχετισμό στα Βιοϋλικά • Acta Crystallographica • Bulletin of Materials Science • Chemistry of Materials • Computational Materials Science • Journal of Applied Crystallography • Journal of Colloid and Interface Science Κατάλογος διεθνών περιοδικών στα Βιοϋλικά • Advanced Functional Materials • Biomaterials • Tissue Engineering - Part B: Reviews • Biomacromolecules • Acta Biomaterialia • Journal of the Royal Society Interface • Tissue Engineering - Part A. • Advanced healthcare materials
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-12-2023