ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / Modern Methods in Synthesis and Analysis of Bioactive Compounds and Applications
ΚωδικόςΕ20
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (2018-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Χημείας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015077

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής216,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600123896
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
•Έχουν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων στο γνωστικό πεδίο, η οποία βασίζεται στη γενική εκπαίδευσή τους σε πανεπιστημιακό επίπεδο στα μαθήματα σύνθεσης υλικών, ανόργανης χημείας, χημείας πολυμερών και, ενώ υποστηρίζεται από επιστημονικά εγχειρίδια προχωρημένου επιπέδου, περιλαμβάνει και απόψεις που προκύπτουν από σύγχρονες εξελίξεις στην αιχμή του διεπιστημονικού γνωστικού τους πεδίου. •Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση της ερευνητικής εργασίας και διαθέτουν ικανότητες που κατά κανόνα αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων και την επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο του γνωστικού τους πεδίου. •Έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν συναφή στοιχεία (κατά κανόνα εντός του γνωστικού πεδίου του μαθήματος) για να διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα. •Έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν φασματοσκοπικές και δομικές τεχνικές ευρέος επιτημονικού υποβάθρου για το σχεδιασμό, τη σύνθεση και φυσικοχημικό χαρακτηρισμό νέων ενώσεων με μεθόδους σύγχρονης τεχνολογίας (νανοεπιστήμη), συσχετίζοντας περαιτέρω τη δομή ενώσεων με τη βιολογική τους δρστικότητα. •Είναι σε θέση να κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη-εξειδικευμένο κοινό. •Έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με ακαδημαϊκό ή/και βιομηχανικό χαρακτήρα με μεγάλο βαθμό αυτονομίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Συνθέσεις σε στερεή φάση (απουσία διαλύτη) 2. Παραγωγή προϊόντων με συνδυασμό χημικών και βιοχημικών διεργασιών 3. Ανάλυση προϊόντων με LC-MS/MS 4. Μελέτη διαμόρφωσης μακρομορίων 5. Φάσματα NMR υψηλής διαχωριστικής ικανότητας (φάσματα σε στερεή και υγρή φάση) 6. Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ 7. Φασματοσκοπία FT-IR και Raman 8. Μικροσκοπία (SEM-TEM) 9. Σχέση δομής ενώσεων και βιολογικής δράσης τους 10. Συστήματα εγκλωβισμού και ελεγχόμενη αποδέσμευση βιοδραστικών μορίων
Λέξεις Κλειδιά
Σύνθεση, μεθοδολογίες, ακτίνες Χ, μικροσκοπία, NMR, Φασματομετρία μάζας, ενθυλάκωση, FT-IR και Raman, Σχέσεις δομής-βιολογικής δραστικότητας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Η χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία δια ζώσης μέσω παρουσιάσεων Power Point (.pptx) Η χρήση Τ.Π.Ε. στη διεξαγωγή εργαστηρίων Η χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση36
Εξετάσεις3
Σύνολο78
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Περιγραφή διαδικασίας: Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών βρίσκονται στην ιστοσελίδα: http://dtpy.web.auth.gr/gr/index.html Μέθοδοι Αξιολόγησης: 1. Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική,Συμπερασματική) 2. Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική,Συμπερασματική) 3. Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική,Συμπερασματική)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δεν υπάρχει βιβλιογραφία μέσω του συστήματος Εύδοξος. Η βιβλιογραφία σχετίεται με τις διδασκόμενες τεχνικές και προσεγγίσεις και παρέχεται από κάθε διδάσκοντα σε θεωρητικό και πειραματικό επίπεδο.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
There is no bibliography through the Eudoxos system. The literature is linked to the taught techniques and approaches and is provided by each instructor at a theoretical and experimental level.
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-12-2023