ΧΗΜΕΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΗΜΕΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ / Coordination Chemistry
ΚωδικόςΥΧΑ301
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40000978

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΗΜΕΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600124091
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γενική Χημεία, Ανόργανη Χημεία, Οργανική Χημεία
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος των μαθημάτων οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να: 1. Αναγνωρίζουν τις ενώσεις συναρμογής δηλαδή το κεντρικό άτομο, τη βαθμίδα οξείδωσής του και τον αριθμό συναρμογής του. 2. Διακρίνουν απλές, χηλικές και μακρυκυκλικές ενώσεις. 3. Προβλέπουν με απλούς όρους τη σταθερότητα και τη δραστικότητα ενώσεων συναρμογής μεταβατικών στοιχείων. 4. Αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα κάποιων διεργασιών στη διαδικασία σύνθεσης ενώσεων συναρμογής. 5. Συνάγουν από φασματοσκοπικά και άλλα στοιχεία τη δομή μιας ένωσης συναρμογής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μεταλλικός χαρακτήρας στοιχείων. Χαρακτηριστικά των μετάλλων. Ενώσεις συναρμογής. Ιστορικά στοιχεία για τις θεωρίες του δεσμού στις ενώσεις συναρμογής. Σύγχρονες θεωρίες του δεσμού στις ενώσεις συναρμογής. Τα κύρια οργανικά μόρια-δότες. Αριθμός συναρμογής, γεωμετρία και υβριδισμός του κεντρικού ατόμου. Γενικές φυσικές και χημικές ιδιότητες ενώσεων συναρμογής. Γενικές στρατηγικές σύνθεσης ενώσεων συναρμογής. Φασματοσκοπικός χαρακτηρισμός ενώσεων συναρμογής. Αντιδράσεις και χρήσεις ενώσεων συναρμογής. Επιλεγμένα πειράματα σύνθεσης και μελέτης ενώσεων συναρμογής μεταβατικών στοιχείων.
Λέξεις Κλειδιά
Ενώσεις συναρμογής, σύνθεση, χαρακτηρισμός, αντιδράσεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Η διδασκαλία γίνεται με τη χρήση παρουσιάσεων από Η/Υ και υπάρχει ανταλλαγή μηνυμάτων με τους φοιτητές μέχρι την περίοδο των εξετάσεων.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις40
Εργαστηριακή Άσκηση36
Συγγραφή εργασίας / εργασιών6
Σύνολο82
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργασηριακή αξιολόγηση που βασίζεται στην εργαστηριακή παρουσία και το εργαστηριακό τετράδιο. Αξιολόγηση κατανόησης και παρουσίασης ξενόγλωσσης βιβλιογραφικής εργασίας. Εξετάσεις στο αμφιθέατρο σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα ενώσεων συναρμογής.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ανόργανη Χημεία ΙΙ. Δ. Κεσίσογλου, Π. Ακρίβος, εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Παρέχεται με τη μορφή εργασιών της διεθνούς βιβλιογραφίας που παρατίθενται στην ιστοσελίδα που προαναφέρθηκε (users.auth.gr/akrivos/Ximeia Enoseon Synarmogis)
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-06-2013