ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι / General & Inorganic Chemistry I
ΚωδικόςΥ01
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002578

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Χημείας (2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 311
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία8
Class ID
600124123
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
κτελοΜετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: •Να κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν τα διάφορα φυσικοχημικά φαινόμενα. •Να συνδέουν την μακροσκοπική παρατήρηση με τις αντίστοιχες διεργασίες σε μοριακό επίπεδο. •Να χειρίζονται απλές συσκευές και εργαστηριακά όργανα. •Να εκτελούν απλά πειράματα καθώς και να επεξεργάζονται και να παρουσιάζουν τα αποτελέσματα σε μορφή πρωτοκόλλου εργασίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ύλη και ενέργεια, μάζα και βάρος. Μονάδες, μετρήσεις και εξισώσεις. Διάκριση στοιχείων, χημικών ενώσεων και μιγμάτων. Ατομική και μοριακή μάζα. Υπολογισμός της περιεκτικότητας χημικών ενώσεων από το χημικό τύπο. Ισορροπία χημικών εξισώσεων. Γραμμομόριο, μοριακότητα, κανονικότητα, αριθμός Avogadro. Χαρακτηριστικές ιδιότητες στερεών, υγρών και αερίων. Ενδόθερμες και εξώθερμες αντιδράσεις. Δομή του πυρήνα του ατόμου και ισότοπα. Ηλεκτρονιακή δομή του ατόμου, ηλεκτρονικές στοιβάδες και υποστοιβάδες, τροχιακά. Ενεργειακό διάγραμμα και φάσμα του ατόμου του υδρογόνου. Κβαντικοί αριθμοί για το άτομο του υδρογόνου και των άλλων στοιχείων. s, p και d τροχιακά. Αρχή Aufbau, αρχή Pauli και κανόνας του Hund για τη δόμηση της ηλεκτρονικής διαμόρφωσης των στοιχείων. Περιοδικές ιδιότητες των στοιχείων. Ονοματολογία κατά IUPAC Ανόργανων Ενώσεων. Κατηγορίες Ανοργάνων Ενώσεων. Ομοιοπολικός και Ιονικός δεσμός. Μεταλλικός δεσμός και μεταλλικές ιδιότητες. Υβριδισμός, αλληλεπικάλυψη s, p και d τροχιακών. Δομή Lewis, θεωρία VSEPR. Σίγμα και πι δεσμός. Δεσμικά, αντιδεσμικά και αδεσμικά μοριακά τροχιακά. Ενεργειακό διάγραμμα μοριακών τροχιακών. Τάξη δεσμού. Φαινόμενο συντονισμού. Διπολική ροπή. Δεσμός υδρογόνου, δυνάμεις van der Waals και συνέπειες αυτών. Οξέα και βάσεις κατά Brönsted-Lowry και Lewis. Υδρόλυση αλάτων, ρυθμιστικά διαλύματα. Οξείδωση-αναγωγή. Eργαστηριακές ασκήσεις Κανόνες εργαστηριακής συμπεριφοράς. Επικινδυνότητα αντιδραστηρίων. Ασφάλεια στο Εργαστήριο. Μέτρηση μάζας και όγκου. Μονάδες περιεκτικότητας διαλυμάτων. Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης συγκέντρωσης. Απλές μέθοδοι διαχωρισμού μειγμάτων. Απόχυση, διήθηση, φυγοκέντριση. Μελέτη χημικής ισορροπίας σε ομογενείς και ετερογενείς αντιδράσεις και επίδραση της συγκέντρωσης και της θερμοκρασίας σ’ αυτήν. Ισορροπία σε υδατικά διαλύματα ηλεκτρολυτών. Η έννοια του pH και η μέτρησή του με δείκτες και με πεχάμετρα. Αρχή λειτουργίας πεχαμέτρων. Προσδιορισμός του pK ασθενούς ηλεκτρολύτη. Παρασκευή και μελέτη της ρυθμιστικής δράσης διαλυμάτων με ασθενές οξύ και άλας του. Προσδιορισμός της σταθεράς υδρόλυσης αλάτων σε υδατικά διαλύματα. Αρχές ογκομετρικής ανάλυσης. Παρασκευή προτύπων διαλυμάτων. Οξυμετρία – αλκαλιμετρία – συμπλοκομετρία – οξειδοαναγωγική ογκομέτρηση. Οξείδωση και αναγωγή. Μελέτη σειράς δραστικότητας μετάλλων και αμετάλλων. Οξειδωτική δράση τυπικών οξειδωτικών ενώσεων σε υδατικό διάλυμα. Βολταϊκά στοιχεία, ηλεκτρόλυση, διερεύνηση των νόμων της ηλεκτρόλυσης. Αρχές φασματοσκοπίας. Εφαρμογή φασματοσκοπίας ορατού στην ταυτοποίηση και μελέτη ανόργανων ενώσεων. Εργασίες.
Λέξεις Κλειδιά
Δομή του Ατόμου, Μόρια, Χημικός δεσμός, Ονοματολογία, Χημική ισορροπία, Θερμοχημεία, Οξέα-βάσεις-άλατα, Οξείδοαναγωγικά φαινόμενα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
 • Εργαστηριακές ασκήσε
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Εργαστηριακή Άσκηση321,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1305,2
Φροντιστήριο140,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών321,3
Εξετάσεις30,1
Σύνολο25010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
α. BROWN, LeMAY, BURSTEN, MURPHY, WOODWARD, STOLTZFUS, «Χημεία», 13η Έκδοση (Μετάφραση Π. Ακρίβος) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ Θεσσαλονίκη 2016, ISBN 978-960-418-515-3 β. C.E. Housecroft, A.G. Sharpe, «Ανόργανη Χημεία (Μετάφραση Ν. Χατζηλιάδης, Θ. Καμπανός, Α. Κεραμιδάς, Σ. Περλεπές), Αθήνα 2014, ISBN: 978-960-93-6350-1
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-11-2016