ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι / Physical Chemistry I
ΚωδικόςΥΧΥ241
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001068

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600124129
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αέρια (καταστατικές εξισώσεις ιδανικών και πραγματικών αερίων, μίγματα αερίων κλπ.). Υγρά (επιφανειακή τάση, ιξώδες, τάση ατμών, διηλεκτρική σταθερά κλπ.). Στερεά (στοιχεία κρυσταλλοδομής, αλλοτροπία, άμορφα σώματα). Νόμοι της Θερμοδυναμικής. Στοιχεία Στατιστικής Θερμοδυναμικής. Θερμοχημεία. Ισορροπία φάσεων (Νόμος Φάσεων και Φασικά Διαγράμματα). Χημική Ισορροπία (αντιδράσεις στην αέρια φάση, σε ομογενή διαλύματα και ετερογενείς χημικές αντιδράσεις, επίδραση της πίεσης και της θερμοκρασίας στην ισορροπία χημικών αντιδράσεων). Εργαστηριακές ασκήσεις Επιφανειακή τάση υγρών. Ιξώδες Υγρών. Διαθλασιμετρία. Θερμιδομετρία. Διαλυτότητα.
Λέξεις Κλειδιά
ιδανικά & πραγματικά αέρια, χημική θερμοδυναμική, ισορροπία φάσεων, χημική ισορροπία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση24
Φροντιστήριο13
Σύνολο76
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ, ΤΟΜΟΣ Ι, P.W. Αtkins, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2011
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ, Βασική Θεώρηση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1999
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-09-2013