ΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ / Introduction to Radiochemistry
ΚωδικόςΥΧΑ402
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40000993

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΡΑΔΙΟΧΗΜΕΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600124298
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες της Ραδιοχημείας- Πυρηνικής Χημείας Να γνωρίσουν την οργανολογία της Ραδιοχημείας- Πυρηνικής Χημείας Να εξασκηθούν σε απλές μετρήσεις ραδιενέργειας και την ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων Να γνωρίσουν βασικές τεχνικές της Ραδιοχημείας-Πυρηνικής Χημείας και εφαρμογές τους
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Δομή και ιδιότητες του ατομικού πυρήνα. Ραδιενέργεια. Ραδιενεργός διάσπαση. Είδη διασπάσεων (α., β και γ διάσπαση, αυθόρμητη σχάση). Ραδιενεργός ισορροπία. Φυσική ραδιενέργεια. Αλληλεπίδραση ακτινοβολίας με την ύλη. Η μέτρηση της πυρηνικής ακτινοβολίας. Οι πυρηνικές αντιδράσεις και η παραγωγή ραδιοισοτόπων. Η τεχνητή πυρηνική σχάση και η πυρηνική σύντηξη. Ο κύκλος τoυ ουρανίου και η παραγωγή της πυρηνικής ενέργειας. Ραδιοχημικές και πυρηνικές μέθοδοι ανάλυσης (ραδιοαναλυτική χημεία). Ραδιενεργοί ιχνηθέτες. Ραδιοχρονολόγηση. Εφαρμογές των ισοτόπων και των ακτινοβολιών στη χημεία, βιολογία, ιατρική και την τεχνολογία. Η βιολογική δράση των ακτινοβολιών και στοιχεία ραδιοπροστασίας Εργαστηριακές Ασκήσεις: Ανίχνευση και μέτρηση της πυρηνικής ακτινοβολίας, στατιστική μετρήσεων, απορρόφηση της ακτινοβολίας από την ύλη, προσδιορισμός χρόνου υποδιπλασιασμού βραχύβιου ραδιονουκλιδίου, φασματοσκοπία-α και –γ, φυσική ραδιενέργεια, φθορισμός ακτίνων-Χ.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Ιστοσελίδα στον ιστοχώρο του Τμήματος , e-mail
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Εργαστηριακή Άσκηση16
Φροντιστήριο2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο44
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-06-2013