ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ / Materials Chemistry
ΚωδικόςΥΧΑ403
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40000984

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΗΜΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600124310
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Υγροί κρύσταλλοι. Ταξινόμηση, κρυσταλλικές φάσεις. Ιδιότητες, συσχετισμός δομής ιδιοτήτων. Εφαρμογές, οθόνες υγρών κρυστάλλων. Aγώγιμα πολυμερή. Ρόλος της πρόσμειξης. Ερμηνεία μηχανισμού αγωγιμότητας (σολιτόνια, πολαρόνια, διπολαρόνια). Χημική και ηλεκτροχημική σύνθεση λεπτών υμενίων αγώγιμων πολυμερών. Φυσικο-ηλεκτροχημικές ιδιότητες αγώγιμων πολυμερών. Κρυσταλλογραφία και κρυσταλλοδομή. Ιδιότητες κρυσταλλικών υλικών, κρυσταλλογραφικά συστήματα. Εξέταση δομής υλικών ενός συστατικού, δύο συστατικών, πολυατομικών συστημάτων.
Λέξεις Κλειδιά
αγώγιμα πολυμερή, υγροί κρύσταλλοι, κρυσταλλογραφία -κρυσταλλοδομή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Φροντιστήριο13
Σύνολο52
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Παραδόσεις Χημείας Υλικών, E. Κουτούλη-Αργυροπούλου, Μ. Λάλια-Καντούρη, Δ. Σαζού, Β. Ταγκούλης, Α. Χατζηδημητρίου, Άγις-Σάββας Δ. Γαρταγάνης, 2013
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-09-2013