Η ιστορία των Σχισμάτων (ΙΙΙ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗ ιστορία των Σχισμάτων (ΙΙΙ) / Schisms: a historical survey (III)
Κωδικός2111
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΕυαγγελία Αμοιρίδου
Γνωστικό ΑντικείμενοΙστορίας, Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005398

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ ιστορία των Σχισμάτων (ΙΙΙ)
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600124525
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώση των σχισμάτων που προέκυψαν. Κατανόησή τους ως εκκλησιαστικό πρόβλημα. Προσέγγιση των διαφόρων σχισμάτων, καθώς και της μερικής ή πλήρους αποκατάστασής τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ορισμός του σχίσματος, παρουσίαση των παραμέτρων του. Αιτίες σχισμάτων, πώς εκδηλώνονται, οι επιπτώσεις τους στο εκκκλησιαστικό σώμα. Αποκατάσταση σχίσματος. Ενδοεκκλησιαστικά - διεκκλησιαστικά σχίσματα.
Λέξεις Κλειδιά
Σχίσμα, εκκλησιαστικό πρόβλημα, δίπτυχα, εκκλησιαστική ενότητα, αποκατάσταση.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις13
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων40
Φροντιστήριο26
Εκπόνηση μελέτης (project)100
Συγγραφή εργασίας / εργασιών41
Εξετάσεις30
Σύνολο250
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συγγραφή εργασιών. Προφορική εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-06-2018