Η ιστορία των Σχισμάτων (ΙΙΙ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗ ιστορία των Σχισμάτων (ΙΙΙ) / Schisms: a historical survey (III)
Κωδικός2111
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΕυαγγελία Αμοιρίδου
Γνωστικό ΑντικείμενοΙστορίας, Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005398

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ ιστορία των Σχισμάτων (ΙΙΙ)
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600124525
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τα σχίσματα ως εκκλησιαστικό πρόβλημα. Θα προσεγγίσουν τα αίτια που οδηγούν στην διάσπαση του εκκλησιαστικού σώματος. Θα κατανοήσουν πώς επιτυγχάνεται η θεραπεία του προβλήματος που δημιουργούν τα σχίσματα. Θα ενημερωθούν για τα σχίσματα που εμφανίστηκαν στην Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ορισμός του σχίσματος. Αιτίες σχισμάτων, πώς εκδηλώνονται, οι επιπτώσεις τους στο εκκλησιαστικό σώμα. Αποκατάσταση σχίσματος. Ενδοεκκλησιαστικά - διεκκλησιαστικά σχίσματα. Σχίσματα στην Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως.
Λέξεις Κλειδιά
Σχίσμα, εκκλησιαστικό πρόβλημα, δίπτυχα, εκκλησιαστική ενότητα, αποκατάσταση, δίπτυχα.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Video-projector, internet
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων25
Συγγραφή εργασίας / εργασιών11
Σύνολο75
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συγγραφή εργασιών. Παρουσίαση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ιω. Αναστασίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, τόμ. πρώτος, Θεσσαλονίκη, εκδ. "Επίκεντρο". Απ. Γλαβίνα, Ιστορία της Εκκλησίας, τεύχ. Α΄, Θεσσαλονίκη 2005. Βλασ. Φειδά, Εκκλησιαστική Ιστορία Α΄, Αθήνα 2002.Βλασ. Φειδά, Εκκλησιαστική Ιστορία Β’, Αθήνα 2002. Δ. Μόσχου, Συνοπτική Ιστορία της Χριστιανικής Εκκλησίας Α΄, εκδ. Ακρίτα, Αθήνα 2009. Δ. Μόσχου, Συνοπτική Ιστορία της Χριστιανικής Εκκλησίας Β΄, εκδ. Ακρίτα,Αθήνα 2009. Βασ. Κουκουσάς - Διον. Βαλαής, Θέματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Α΄, Θεσ/νίκη 2011.Βασ. Στεφανίδη, Εκκλησιαστική Ιστορία. Απ' αρχής μέχρι σήμερον. Αθήναι 1998 [1959].
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-05-2020