Έλληνες λόγιοι (18ος - 19ος αι.) (ΙΙΙ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΈλληνες λόγιοι (18ος - 19ος αι.) (ΙΙΙ) / Greek scholars (18th to 19th century) (III)
Κωδικός2113
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔιονύσιος Βαλαής
Γνωστικό ΑντικείμενοΙστορίας, Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005400

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΈλληνες λόγιοι (18ος - 19ος αι.) (ΙΙΙ)
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600124528
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Γνώση των σημαντικότερων παραγόντων που συντέλεσαν στην κάμψη και ακολούθως στην άνθιση της ελληνικής παιδείας • Αξιολόγηση της δράσης των σημαντικότερων Ελλήνων λογίων, ιδίως κληρικών και μοναχών • Γνώση και ερμηνεία της θεολογικής και φιλοσοφικής σκέψης των Ελλήνων λογίων • Εξάσκηση στην επιστημονική μεθοδολογία και στη χρήση των ιστορικών πηγών • Ανάπτυξη αναλυτικής και κριτικής σκέψης • Εξοικείωση στη συνεργατική εργασία
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Διερευνώνται εκκλησιαστικά ζητήματα και θέματα της ελληνικής παιδείας κατά την περίοδο του 18ου-19ου αι. μέσα από τη δράση των σημαντικότερων Ελλήνων λογίων, ιδίως των εκκλησιαστικών προσωπικοτήτων.
Λέξεις Κλειδιά
Εκκλησία, παιδεία, λόγιοι
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Βιντεοπροβολέας / Διαδίκτυο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις13
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων83
Φροντιστήριο26
Εκπόνηση μελέτης (project)100
Συγγραφή εργασίας / εργασιών26
Εξετάσεις2
Σύνολο250
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εργασία. Προφορική εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βαλαής Διον., Εκκλησία και σχολική παιδεία επί τη βάσει πατριαρχικών και συνοδικών εγγράφων της περιόδου 1593-1821, εκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2018. Ευαγγελίδης Τρύφων, Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας (Ελληνικά σχολεία από της Αλώσεως μέχρι Καποδιστρίου), εν Αθήναις 1936, τ.Α΄-Β΄. Σάθας Κων., Νεοελληνική Φιλολογία. Βιογραφίαι των εν τοις γράμμασι διαλαμψάντων Ελλήνων, από της καταλύσεως της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι της Ελληνικής εθνεγερσίας (1453-1821), εν Αθήναις 1868. Χατζόπουλος Κων., Ελληνικά σχολεία στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας (1453-1821), εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1991. Henderson G., Η αναβίωση του ελληνικού στοχασμού 1620-1830. Η ελληνική φιλοσοφία στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, μετφρ. Φ.Κ. Βώρου, Αθήναι 1977. Podskalsky Gerhard, Η ελληνική θεολογία επί Τουρκοκρατίας 1453-1821. Η Ορθοδοξία στη σφαίρα επιρροής των δυτικών δογμάτων μετά τη Μεταρρύθμιση, μετφρ. Πρωτοπρ. Γ. Δ. Μεταλληνός, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2005.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-05-2020