Ο Πελαγιανισμός στη Δύση (ΙΙΙ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟ Πελαγιανισμός στη Δύση (ΙΙΙ) / Pelagianism in the West (III)
Κωδικός2122
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΦώτιος Ιωαννίδης
Γνωστικό ΑντικείμενοΙστορίας, Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005409

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟ Πελαγιανισμός στη Δύση (ΙΙΙ)
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600124533
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Σε βάθος μελέτη και κατανόηση συγγραφέων και συγγραμμάτων της δυτικής εκκλησιαστικής γραμματείας. - Κριτική ανάγνωση των πηγών. - Κριτική μελέτη, αξιολόγηση και χειρισμός της βιβλιογραφίας. - Παραγωγή συνθετικής μελέτης. - Εξαγωγή επιστημονικών συμπερασμάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μελετώνται οι ανθρωπολογικές προϋποθέσεις και οι σωτηριολογικές συνέπειες της διδασκαλίας του μοναχού Πελάγιου και των εκπροσώπων του Πελαγιανισμού στη Δύση. Ερευνάται η αντιμετώπισή τους κυρίως από τον ιερό Αυγουστίνο και τις Συνόδους, αναδεικνύονται οι θεολογικές έριδες που ξέσπασαν με αφορμή τον Πελαγιανισμό, καθώς και οι μεταγενέστερες επιπτώσεις αυτών στο δυτικό Χριστιανισμό.
Λέξεις Κλειδιά
Πελάγιος, Πελαγιανισμός, Αυγουστίνος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις160
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων70
Συγγραφή εργασίας / εργασιών70
Σύνολο300
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-09-2018