Ειδικά θέματα Ηθικής (ΙΙΙ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕιδικά θέματα Ηθικής (ΙΙΙ) / Special Subjects of Ethics (ΙΙΙ)
Κωδικός4103
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΒασίλειος Καλλιακμάνης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005444

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕιδικά θέματα Ηθικής (ΙΙΙ)
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600124534
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Εμβάθυνση στις ηθικές αρχές της χριστιανικής διδασκαλίας • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης στην αντιμετώπιση σύγχρονων ηθικών ζητημάτων • Γνωριμία με τους ηθικούς προβληματισμούς που θέτει η σύγχρονη επιστημονική ανάπτυξη • Προσέγγιση του εμπειρικού χαρακτήρα της Θεολογίας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στη σειρά του εν λόγω μαθήματος, εξετάζονται επιμέρους αλλά σύγχρονα ζητήματα Ηθικής, όπως η έννοια του κακού και οι προεκτάσεις του, ο Γάμος και η οικογενειακή ζωή, το πρόβλημα της Ενδοοικογενειακής και κοινωνικής βίας, το αίτημα της κοινωνικής αλληλεγγύης προς τους μετανάστες, το πρόβλημα του θανάτου και η προσπάθειες υπέρβασής του, η θεώρηση της κτίσης ως δημιουργίας του Θεού και η περιβαλλοντική ηθική.
Λέξεις Κλειδιά
Ηθική, κοινωνικά προβλήματα, ηθικά ζητήματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις200
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων60
Φροντιστήριο40
Σύνολο300
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές συμμετέχουν στην τάξη με συζήτηση, ερωτήσεις, παρατηρήσεις και παροχή πληροφοριών. Η συμμετοχή τους αυτή αποτελεί δείκτης του ενδιαφέροντός τους και συνυπολογίζεται στην τελική αξιολόγηση, μαζί με γραπτή εργασία που καταθέτουν.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γ. Μαντζαρίδης, Χριστιανική Ηθική, τόμ. Ι-ΙΙ, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2009.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Κ. Κορναράκης, Η διαλεκτική του φιλοκαλικού ήθους, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2002. 2. Κάλλιστος Ware, Ο ορθόδοξος δρόμος, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1984.
Τελευταία Επικαιροποίηση
31-08-2019