Δογματική Θεολογία στη Δύση κατά τους νεότερους χρόνους (ΙΙΙ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔογματική Θεολογία στη Δύση κατά τους νεότερους χρόνους (ΙΙΙ) / Doctrinal Theology in the West in Modern Times (IΙI)
Κωδικός3112
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Κουρεμπελές
Γνωστικό ΑντικείμενοΔογματικής, Ιστορίας της Φιλοσοφίας και Οικουμενικής Θεολογίας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005438

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔογματική Θεολογία στη Δύση κατά τους νεότερους χρόνους (ΙΙΙ)
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600124536
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γερμανικά (Εξέταση)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα στοχεύει στη σπουδή των ιστορικο-δογματικών προϋποθέσεων μέσα από την έρευνα των πηγών του δογματικού λόγου και στη γνωριμία με την έρευνα της ιστορίας των δογμάτων στη δυτική βιβλιογραφία. Η μαθησιακή συγκρότηση κατά την έρευνα των πηγών προσβλέπει στη σύνδεση της ερμηνείας της ιστορίας του δόγματος με την κριτική θεώρηση και τη διάκριση της κονφεσσιοναλικής από τη μη κονφεσσιοναλική προσέγγισης της σύγχρονης ιστορικοδογματικής βιβλιογραφίας. Περιεχόμενο, συνεπώς, του ερευνητικού πεδίου είναι οι ιστορικές-δογματικές πηγές και έκτασή του είναι η σύνδεσή του με τη σύγχρονη βιβλιογραφία στο πλαίσιο ανάλυσης της ερμηνείας της έρευνας. Επιχειρείται μάλιστα κατά την ανάπτυξη του μαθήματος (στην πρόοδο των εξαμήνων, εδώ ΙΙΙ) η ανάπτυξη της εξέτασης της εν λόγω προβληματικής μέσα από ανάλυση ειδικών ερευνητικών παραδειγμάτων.
Λέξεις Κλειδιά
Ιστορία των Δογμάτων, Εξέλιξη της δογματικής Θεολογίας σε Ανατολή και Δύση, Δυτικά Θεολογικά Ρεύματα, Δογματική, Συμβολική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις50
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200
Σύνολο350
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-09-2017