Το Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδας (ΙΙΙ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤο Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδας (ΙΙΙ) / Autocephalon of the Church of Greece (III)
Κωδικός2114
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑντωνία Κυριατζή
Γνωστικό ΑντικείμενοΙστορίας, Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005401

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤο Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδας (ΙΙΙ)
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600124538
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις ιδεολογικές και πολιτικές διεργασίες που οδήγησαν στο Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος, να αξιολογήσουν και να αποτιμήσουν το ιστορικό πλαίσιο διαμόρφωσης του Αυτοκεφάλου καθώς και το ρόλο σημαντικών εκκλησιαστικών προσωπικοτήτων, που συνέβαλαν σ' αυτό.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο εξέτασης του μαθήματος είναι η ιστορία του Αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο, εντός του οποίου διαμορφώθηκε το Αυτοκέφαλο καθώς και τα πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις.
Λέξεις Κλειδιά
Aυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Χρήση Η/Υ και προβολέα κατά τις παραδόσεις των μαθημάτων.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Στην αξιολόγηση των φοιτητών λαμβάνεται υπόψη η συμμετοχή τους στις παραδόσεις των μαθημάτων, κυρίως όμως η αξιολόγηση γίνεται με την εκπόνηση μελέτης και παρουσίασής της στο πλαίσιο των μαθημάτων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Νανάκης Ανδρ.,(Μητροπ.), Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην ύστερη Οθωμανική αυτοκρατορία. Από το Γένος και την εθναρχία στο έθνος, Θεσσαλονίκη, εκδ. Μπαρμπουνάκη, 2013.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-08-2017