Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα μαθησιακά περιβάλλοντα (ΙΙΙ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα μαθησιακά περιβάλλοντα (ΙΙΙ) / Didactic Methodologies in Contemporary Learning Environments (III)
Κωδικός5110
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΒασιλική Μητροπούλου
Γνωστικό ΑντικείμενοΠρακτικής Θεολογίας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005474

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα μαθησιακά περιβάλλοντα (ΙΙΙ)
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600124541
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές: να πληροφορηθούν για τις σύγχρονα διδακτικά μοντέλα που ενσωματώνουν τις ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική. να διαπιστώσουν την αλλαγή που επέφερε η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα παλαιότερα διδακτικά μοντέλα. να κατανοήσουν την βελτίωση της διδακτικής πρακτικής και διδακτικής διαδικασίας με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι αλλαγές που επέφερε η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην τάξη στους ρόλους του εκπαιδευτικού και των μαθητών. Ο επηρεασμός των διδακτικών μοντέλων από τις αλλαγές των ρόλων αλλά και την ενσωμάτωση των ΤΠΕ. Τα νέα διδακτικά μοντέλα που προκύπτουν από την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία. Αναφορά σε προηγούμενα διδακτικά μοντέλα και συσχετισμός τους με τα σύγχρονα. Επίδραση των προηγούμενων διδακτικών μοντέλων στα νέα και οι μεταξύ τους σχέσεις και επιδράσεις. Σημαντικότεροι εκπρόσωποι των νέων διδακτικών μοντέλων. Τρόποι εφαρμογής των νέων διδακτικών μοντέλων στην διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών.
Λέξεις Κλειδιά
διδακτικό μοντέλο, διδακτικός σχεδιασμός, διδακτική διαδιακασία, διδακτική πρακτική, ΤΠΕ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.Bertrand, Y., (1994) Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Θεωρίες, μτφ. Σιπητάνου Α. & Λινάρδου Ε., Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2.Chiazzese, G. et al. (editors), (2005) Methods and Technologies for Learning, First International Conference, WIT Press, Southampton, U.K. 3.Clark, R., & Mayer, R., (2005) e-Learning and the Science of Instruction, Pfeiffer, San Francisco, U.S.A. 4.Joyce, B., & Weil, M., (1980) Models of Teaching, 2nd edition, Prentice Hall, U.S.A. 5.Lever-Duffy, J., McDonald, J., & Mizell, AL., (2003) Teaching & Learning with Technology, Pearson Education Inc., U.S.A. 6.NATO ASI Series, (1992) Interactive Multimedia Learning Environments, πρακτικά του NATO Advanced Research Workshop, Quebec, Canada, June 17-20, 1991, Springer Verlag, Berlin 7.NATO ASI Series, (1993) The Design of Constructivist Learning Environments: Implications for Instructional Dsign and Use of Technology, πρακτικά του NATO Advanced Research Workshop, Leuven, Belgium, May 14-18, 1991, Springer Verlag, Berlin 8.Open Classroom II Conference, (1997) School Education in the Information Society, EDEN (European Distance Education Network), Καστανιώτης, Αθήνα 9.Ζωγόπουλος, Ε., (2001) Νέες Τεχνολογίες και Μέσα Επικοινωνίας στην Εκπαιδευτική Διαδικασία, Κλειδάριθμος, Αθήνα 10.Κόλλια, Α., (1993) Οι Υπολογιστές στη Διδασκαλία και τη Μάθηση, Έλλην, Αθήνα 11. Μητροπούλου, Β., (2005) Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού για το Μάθημα των Θρησκευτικών, Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 12.Μικρόπουλος, Τ., (2000), Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Κλειδάριθμος, Αθήνα 13.McGilly, K., (editor) (1996) Classroom Lessons, Massachusetts Institute of Technology, U.S.A. 14.Μπίκος, Κ., (1995) Εκπαιδευτικοί και Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 15.Πρακτικά ημερίδας του Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Αθηνών & της Ένωση Ελλήνων Φυσικών, (1995) Multimedia & Εκπαίδευση, Ίων, Αθήνα 16. Ράπτης, Α., & Ράπτη, Α., (2002) Μάθηση και Διδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας, τόμος Α΄, εκδόσεις Αρ. Ράπτης, Αθήνα 17.Sarno, R., (1987) Using Media in Religious Education, ed. Religious Education Press, Alabama 18.Vosniadou et al., (editors) (1996) International Perspectives on the Design of Technology-Supported Learning Environments, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey, U.S.A. 19.Vygotsky, L.S. (1997) Νους στην Κοινωνία – Η ανάπτυξη των ανώτερων ψυχολογικών διαδικασιών, επιμ. Στέλλα Βοσνιάδου, Gutenberg, Αθήνα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. COOK-SATHER, A. (2002) Authorizing Students’ Perspectives: Toward Trust, Dialogue and Change in Education, Educational Researcher, vol. 31, n.4, May 2002, pp. 3-14 2. EISENHART, M. (2001) Educational Ethnography Past, Present and Future: Ideas to Think with, Educational Researcher, vol. 30, n.8, November 2001, pp. 16-27 3. FRIEDMAN, I. & KASS, E., (2002) Teacher self-efficacy: a classroom-organization conceptualization, Teaching and Teacher Education, 18, pp. 675-686 4. GILLANI, B, Design of Multimedia Learning Environment: An Integrated Thematic Approach 5. HANNY, R. & RICHARDSON, K.W., Technology and Teaching Strategies: A Decision Making Model, http://www.ivyrun.com/decisionmaking/introduction.htm 6. HARTLEY, KENDALL & BENDIXEN, L (2001) Educational Rsearch in the Internet Age: Examining the Role of Individual Characteristics, Educational Researcher, vol. 30, n. 9, December 2001, pp. 22-26 7.HEDE, A. (2002) An Integrated Model of Multimedia Effects on Learning, Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, vol. 11 (2), 177-191 8.HOHN, R., (1995) Classroom Learning and Teaching, Longman publ., U.S.A. (& London) 9.JOYCE, B., WEIL, M. & CALHOUN, E. (2000) Models of Teaching, Ally & Bacon, Boston\ 10.ΚΕΚΕΣ, Ι. & ΜΥΛΩΝΑΚΟΥ-ΚΕΚΕ, Η. Διαδίκτυο και μάθηση: Οι στρατηγικές και την πλοήγηση και η διδακτική τους αξία, http://www.pi-schools,gr/download/publications/epitheorisi/teyxos5/09/20kekes%mylonaki%2092-113.doc 11. ΚΥΝΗΓΟΣ, Χ., (2002) Νέες Πρακτικές με Νέα Εργαλεία στην Τάξη. Νοητικά Εργαλεία και Πληροφοριακά Μέσα: Παιδαγωγική αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας για τη μετεξέλιξη της Εκπαιδευτικής Πρακτικής, επιμ. Κυνηγός, Χ. & Δημαράκη, Β., εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 12.LIEBERMAN, L. (1982) Learning Principles and Teaching Models, Journal of Learning Disabilities, (1982) vol. 15, n. 8, October 1982, pp. 506-507 13.MORENO, R. & MAYER, R., A Learner-Centered Approach to Multimedia Explanations: Deriving Instructional Design Principles from Cognitive Theory, http://imej.wf.edu/articles/2000/2/05/index.asp 14. PAUL, R.W. (1995) Critical Thinking: How to prepare students for a rapidly changing world, Library of Congress, New York 15.POWELL, J. (2001) Information Processing and Personal Sources Teaching Models in a Competency Based Teacher Education Program, Education, vol. 100, n. 1 pp.93-96 16.RICHEY, R., (1986) The theoretical and conceptual bases of instructional design, Kogan Page, New York 17.REIGELUTH, C.,M., (1983) Instructional design theories and models. A new paradigm on instructional theory, Lawrence Erlbaum, London 18.REIGELUTH, C.,M., (1983) Instructional design theories and models. An overview of their current status, Lawrence Erlbaum, London 19.SEEL, N. (2003) Model-Centered Learning and Instruction, Cognition & Learning, vol. 1, pp. 59-85 20. WAETENS, K., LENS, W. & VANDENBERGHE, R., (2002) ‘Learning to learn’ : teachers’ conceptions of their supporting role, Learning & Instruction, 12, pp. 305-322 21.WARSCHAER, M. (1997) Computer-mediated Collaborative Learning: Theory and Practice, Modern Language Journal, 81 (3), pp. 470-481 22.WINN, W. (2003) Learning in Artificial Environments: Embodiment, Embeddedness and Dynamic Adaption, Cognition & Learning, vol. 1, pp. 87-114 23.WISKE, M., SICK, M. & WIRSIG, S., (2001) New technologies to suport teaching for understanding, Educational Research, 35, pp. 483-501
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-07-2018