Μουσειακή εκπαίδευση και χριστιανική αγωγή (ΙΙΙ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜουσειακή εκπαίδευση και χριστιανική αγωγή (ΙΙΙ) / Museum Education and Christian Formation (C)
Κωδικός5111
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΜαρία Ράντζου
Γνωστικό ΑντικείμενοΠρακτικής Θεολογίας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005475

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜουσειακή εκπαίδευση και χριστιανική αγωγή (ΙΙΙ)
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600124548
Τύπος Μαθήματος
  • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
  • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
  • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με το πέρας των παραδόσεων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση: α) να καταγράφουν τους κυριότερους σταθμούς εξέλιξης της μουσειακής εκπαίδευσης και β) να αναπτύσσουν διδακτικές δράσεις σε μουσεία της πόλης με επίκεντρο τα κειμήλια της χριστιανικής πίστης.
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Λήψη αποφάσεων
  • Αυτόνομη εργασία
  • Ομαδική εργασία
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ιστορία της Μουσειακής Εκπαίδευσης, Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διδακτική μεθοδολογία της τέχνης, χριστιανική τέχνη στο μάθημα των θρησκευτικών
Λέξεις Κλειδιά
Μουσειακή εκπαίδευση, διδακτική της τέχνης, χριστιανική τέχνη στο Μάθημα των Θρησκευτικών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
α) χρήση του υπολογιστή και του προβολέα για την παρουσίαση μικρών ταινιών, τραγουδιών και ανακοινώσεων που αφορούν τις υποενότητες του μαθήματος β) χρήση διαδικτύου και αναζήτηση θεμάτων που αφορούν τις ενότητες του μαθήματος
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις180
Εργαστηριακή Άσκηση30
Εκπόνηση μελέτης (project)30
Συγγραφή εργασίας / εργασιών60
Σύνολο300
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εργασία
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
31-07-2018