Δογματική και διάλογος της Ορθοδοξίας στους νεότερους χρόνους (ΙΙΙ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔογματική και διάλογος της Ορθοδοξίας στους νεότερους χρόνους (ΙΙΙ) / Dogmatics and Dialogue of Orthodoxy in Modern Times (ΙΙΙ)
Κωδικός3130
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΧρυσόστομος Σταμούλης
Γνωστικό ΑντικείμενοΔογματικής, Ιστορίας της Φιλοσοφίας και Οικουμενικής Θεολογίας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005437

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔογματική και διάλογος της Ορθοδοξίας στους νεότερους χρόνους (ΙΙΙ)
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600124551
Κατηγορία Μαθήματος
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Τη εξειδίκεση σπουδαστών στη νεότερη ορθόδοξη θεολογία και πνευματικότητα, στον τρόπο της λόγιας γνώσης του δόγματος και στη μεθοδολογία του διαχριστιανικού και διαθρησκειακού διαλόγου. • Την εμβάθυνση στα μνημεία της παράδοσης (λατρεία, τέχνη, κανόνες, συνοδικές αποφάσεις, όροι, κ.λπ.) και τις δυνατότητες που αυτά παρέχουν για έναν διάλογο με την ετερότητα. • Να επισημάνει το δεσμό μεταξύ παρελθόντος και παρόντος. • Να αναδείξει το παρεμβατικό χαρακτήρα της δογματικής θεολογίας τόσο για το σύνολο του σύγχρονου πολιτισμού γενικότερα όσο και για την Εκκλησία ειδικότερα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Συνάντηση με τα σύγχρονα θέματα της δογματικής θεολογίας, εμβάθυνση στον τρόπο ανάπτυξης της θεολογικής σκέψης και στη δυνατότητα διαλόγου της θεολογίας και ειδικά της Ορθοδοξίας με το σύγχρονο πολιτισμό. Στο διάλογο δηλαδή, με τις τέχνες, τις επιστήμες και τις θρησκείες, που αποκαλύπτει την αλληλεπίδραση και τη σημασία της διαφορετικότητας για τη συγκρότηση των κοινωνιών.
Λέξεις Κλειδιά
Θεολογία, Ορθοδοξία, ετερότητα, Χριστιανισμός, Θρησκεία, πολιτισμός, ανεκτικότητα, πρόσληψη, κένωση, δόγμα.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις30
Σεμινάρια75
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων30
Φροντιστήριο15
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών150
Σύνολο300
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργασίες, συμμετοχή στη διαδικασία της έρευνας, δυνατότητες κατανόησης και κριτικής σκέψης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-07-2018