Η Δογματική της Ορθοδοξίας στους νεότερους χρόνους (ΙΙΙ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗ Δογματική της Ορθοδοξίας στους νεότερους χρόνους (ΙΙΙ) / The Dogmatic Theology of the Orthodoxy in the New Ages (III)
Κωδικός3111
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΧρυσόστομος Σταμούλης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005428

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ Δογματική της Ορθοδοξίας στους νεότερους χρόνους (ΙΙΙ)
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600124552
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Τη εξειδίκεση σπουδαστών στη νεότερη ορθόδοξη θεολογία και πνευματικότητα και στον τρόπο της λόγιας γνώσης του δόγματος. • Την εμβάθυνση στα μνημεία της παράδοσης (λατρεία, τέχνη, κανόνες, συνοδικές αποφάσεις, όροι, κ.λπ.), τα οποία φωτίζονται με τον προβολέα της ιστορικής γνώσης. • Να επισημάνει το δεσμό μεταξύ παρελθόντος και παρόντος. • Να αναδείξει το παρεμβατικό χαρακτήρα της δογματικής θεολογίας τόσο για το σύνολο του σύγχρονου πολιτισμού γενικότερα όσο και για την Εκκλησία ειδικότερα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Συνάντηση με τα σύγχρονα θέματα της δογματικής θεολογίας, εμβάθυνση στον τρόπο ανάπτυξης της θεολογικής σκέψης και στη δυνατότητα διαλόγου της θεολογίας και ειδικά της Ορθοδοξίας με το σύγχρονο πολιτισμό.
Λέξεις Κλειδιά
Θεολογία, δόγμα, πνευματικότητα, τριαδολογία, χριστολογία, ανθρωπολογία, κτισιολογία, πολιτισμός, επιστημολογία, ερμηνευτική.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις30
Σεμινάρια75
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων30
Φροντιστήριο15
Συγγραφή εργασίας / εργασιών150
Σύνολο300
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργασίες, συμμετοχή στη διαδικασία της έρευνας, δυνατότητες κατανόησης και κριτικής σκέψης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-07-2018