Από την ομιλία στον ύμνο: ο ομιλητικός χαρακτήρας της νεκρώσιμης ακολουθίας (ΙΙΙ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑπό την ομιλία στον ύμνο: ο ομιλητικός χαρακτήρας της νεκρώσιμης ακολουθίας (ΙΙΙ) / From homily to hymn: The homiletic character of the Funeral Service (III)
Κωδικός5117
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔήμητρα Κούκουρα
Γνωστικό ΑντικείμενοΠρακτικής Θεολογίας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005466

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑπό την ομιλία στον ύμνο: ο ομιλητικός χαρακτήρας της νεκρώσιμης ακολουθίας (ΙΙΙ)
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600124897
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος είναι σε θέση να: - διακρίνουν τη μετάβαση από τον πεζό λόγο στον ποιητικό με τη χρήση των ρητορικών σχημάτων - κατανοούν τη χρήση του ύμνου για τη διάδοση της χριστιανικής διδασκαλίας - αντιλαμβάνονται το αισθητικό και το ποιμαντικό αποτέλεσμα νεκρώσιμης ακολουθίας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η χριστιανική ομιλία είναι ένα ιδιαίτερο λογοτεχνικό είδος που δέχτηκε επιδράσεις από την εγκωμιαστική ρητορεία. Ο ύμνος είναι το επόμενο βήμα όταν με τη χρήση του ρυθμού και του επιτονισμού των προτάσεων ο πεζός λόγος μετατρέπετει σε ποιητικό. Στόχος του μαθήματος είναι να μελετήσει τη νεκρώσιμη ακολουθία και να επισημάνει τα ομιλητικά χαρακτηριστικα΄του περιεχομένου της και τα ποιητικά στοιχεία που επενδύουν τη βιβλική και δογματική της διδασκαλία.
Λέξεις Κλειδιά
ομίλια, ρητορική, θεολογία, νεκρώσιμη ακολουθία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Ήχος
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις160
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100
Εξετάσεις40
Σύνολο300
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο βαθμός συμμετοχής των φοιτητών στην τάξη (συζήτηση, ερωτήσεις, παρατηρήσεις,παροχή πληροφοριών) αποτελεί σημαντικό δείκτη του ενδιαφέροντος του μαθητή και συνυπολογίζεται στην τελική αξιολόγηση, η οποία έχει τη μορφή γραπτής εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Πρωτοπρ. Αλκιβιάδη Κ. Καλύβα, Η Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα στην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία, Εκδ. Πουρναράς, ISBN 960-242-170-3, 1999. Δήμητρας Κούκουρα, Ρητορική και Εκκλησιαστική Rητορική, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2003
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ανδρέου Θεοδώρου "Άμωμοι εν οδώ αλληλούια" Εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα 1990
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-11-2017