Επιχειρηματική Ευφυΐα

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕπιχειρηματική Ευφυΐα / Business Intelligence
ΚωδικόςMIS-105
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔιοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΠληροφορικής
Οικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015137

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 22
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕπιχειρηματική Ευφυΐα
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600125016
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι Διαστάσεις της Επιχειρηματικής Ευφυΐας. Σχέση Επιχειρηματικής Ευφυΐας και Στήριξης Αποφάσεων. Μοντέλα Λήψης Αποφάσεων. Δομή και Εργαλεία DSS. Λήψη αποφάσεων κάτω από συνθήκες βεβαιότητας, κινδύνου και αβεβαιότητας. Λήψη αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια (Πολυκριτηριακή Μεθοδολογία). Ακολουθία αποφάσεων (Δένδρα αποφάσεων). Λήψη απόφασης παρουσία ανταγωνιστικών πρακτόρων (θεωρία παιγνίων). Μετατροπή Δεδομένων σε Γνώση για Λήψη Αποφάσεων. Μελέτες Πραγματικών Περιπτώσεων.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνωστικοί: Κατανόηση των Διαστάσεων της Επιχειρηματικής Ευφυΐας και της σχέσης της με την Στήριξη Αποφάσεων. Κατανόηση της βασικής θεωρίας λήψης απλών και ακολουθιακών αποφάσεων από έναν ευφυή πράκτορα, εξοικείωση με τα είδη συστημάτων υποστήριξης απόφασης, κατανόηση των βασικών αρχών της θεωρίας παιγνίων, κατανόηση της θεωρίας λήψης απόφασης με ανάλυση δεδομένων, κατανόηση της εξόρυξης γνώσης από δεδομένα και χρήση της στη λήψη αποφάσεων, κατανόηση της υλοποίησης συστημάτων υποστήριξης απόφασης, εξοικείωση με τη χρήση λογισμικού υποστήριξης απόφασης. Δεξιότητες: Απόκτηση ικανότητας ανάπτυξης συστημάτων υποστήριξης απόφασης, εξοικείωση με εργαλεία υποστήριξης απόφασης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Επιχειρηματική Ευφυΐα και Είδη συστημάτων υποστήριξης απόφασης, Λήψη Αποφάσεων υπό Συνθήκες Βεβαιότητας (Πολυκριτηριακές Μέθοδοι Λήψης Απόφασης) Λήψη Αποφάσεων υπό Συνθήκες Άγνοιας, Λήψη Αποφάσεων υπό Συνθήκες Κινδύνου (Θεωρία Πιθανοτήτων, Δίκτυα Bayes, Θεωρία Χρησιμοτήτων), Ακολουθίες Αποφάσεων (Δένδρα Αποφάσεων, Λήψη Αποφάσεων Παρουσία Ανταγωνιστικών Πρακτόρων (Θεωρία Παιγνίων), Λήψη Αποφάσεων με Ανάλυση Δεδομένων (Μηχανική Μάθηση, Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις Δεδομένων, Εφαρμoγές Επιχειρηματικής Ευφυΐας.
Λέξεις Κλειδιά
Λήψη Αποφάσεων, Επιχειρηματική Ευφυΐα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων240,8
Εκπόνηση μελέτης (project)421,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών602
προετοιμασία602
Σύνολο2257,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Περιγραφή της διαδικασίας - Γραπτές εξετάσεις 80%. - Bιβλιογραφική μελέτη και παρουσιάση 20%. - Ασκήσεις που ολοκληρώνουν οι φοιτητές και βαθμολογούνται προσφέρουν επιπλέον μονάδες στον τελικό βαθμό.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Διδακτικές Σημειώσεις (διαφάνειες & πρόσθετο υλικό)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Data science for Business, Foster Provost & Tom Fawcett, O'Reilly Media, 2013. - Making Hard Decisions: An Introduction to Decision Analysis, 2nd Edition, Robert T. Clemen, Duxbury Press, 1996. - Essentials of Management Information Systems, 4th Edition, J. Laudon, Prentice Hall, 2001. - Τεχνητή Νοημοσύνη, Γ' Έκδοση, Ι.Βλαχάβας, Π.Κεφαλάς, Ν. Βασιλειάδης, Φ.Κόκκορας και Η. Σακελλαρίου. Εκδόσεις Β.Γκιούρδας, 2006. - Decision support systems: concepts and resources for managers, Power, D. J., Westport, Conn., Quorum Books, 2002. - Data Science for Business, Foster Provost and Tom Fawcett, O'Reilly Media, 2013 - Practical Data Science With R, Nina Zumel and John Mount, Manning Publications, 2014
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-10-2018