Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων / Information Systems in Human Resource Management
ΚωδικόςMIS-108
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔιοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΠληροφορικής
Οικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015141

Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 27
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600125019
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές θα κατανοήσουν τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στην αποδότικότητα και αποτελεσματικότητα των οργανισμών Οι φοιτητές θα αναπτύξουν διοικητικές δεξιότητες ως προς τη διοίκηση των ανθρώπινων πόρων Οι φοιτητές θα μάθούν χρήσιμα εργαλεία και τεχνικές στελέχωσης, εκπαίδευσης και αξιολόγησης των ανθρώπινων πόρων Οι φοιτητές θα μάθουν συγκεκριμένο λογισμικό σχετικά με τις πολιτικές της διοίκησης ανθρώπινων πόρων όπως είναι η στελέχωση, εκπαίδευση, ανταμοιβές, αξιολόγηση, κλπ.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο πολυτιμότερος πόρος για την αποτελεσματικότητα και ανάπτυξη όλων των οργανισμών. Στους σύγχρονους οργανισμούς, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα ζητήματα που αφορούν στην εργασιακή ικανοποίηση, στην εργασιακή συμπεριφορά και στην ανάπτυξη πολιτικών Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων που θα εξασφαλίζουν ποιότητα και αποτελεσματικότητα. Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφερθούν στους φοιτητές/τριες α) βασικές γνώσεις ώστε να αναγνωρίζουν και να χειρίζονται αποτελεσματικά τους κρίσιμους παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή στάση και συμπεριφορά και β) ειδικές γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να ασκήσουν αποτελεσματικά βασικές πολιτικές και πρακτικές της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, γ) πρακτικά εργαλεία - λογισμικό σε σχέση με τις πολιτικές της διοίκησης ανθρώπινων πόρων.
Λέξεις Κλειδιά
Διοίκηση Ανθρώπινω Πόρων, Λογισμικό, Οργανωσιακή Συμπεριφόρά, Πολιτικές, Πρακτικές, Εργασιακή απόδοση,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων862,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών521,7
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις (60%), ατομική βιβλιογραφική εργασία (10%), ατομική άσκηση στο εργαστήριο (10%), ομαδική εργασία (20%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
DeCenzo, D. A., Robbins, S. L. and Verhulst, S. L. (2015). Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Εκδόσεις Utopia, ISBN: 9786188129856 Mondy, R. W. & Martocchio, J. J. (2017), Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN 9789604186891 Χυτήρης, Λ. (2018), Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Εκδόσεις Μπένου (3η έκδοση) Uhl-Bien, M., Schermerhorn R. J., & Osborne R. (2016) Οργανωσιακή συμπεριφορά, Εκδόσεις Broken Hill Publishers, ISBN: 9789963258321
Τελευταία Επικαιροποίηση
31-07-2018