ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / GREEK-ITLIAN RELATIONS:HISTORY AND CIVILIZATION
Κωδικός1-ΕΜ-14
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΕυστάθιος Μπίρταχας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015251

Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 4
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600125349
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
ΟΧΙ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τους όρους διακίνησης των ιδεών μεταξύ του ιταλικού και του ελλαδικού χώρου κατά την πρώιμη νεότερη περίοδο, με ερευνητικά εργαλεία όχι μόνο δευτερογενείς αλλά και πρωτογενείς πηγές. Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τις βασικές αρχές της Λατινικής Παλαιογραφίας και εκπαιδεύονται στην αξιολόγηση, επιλογή και χρήση έγγραφων τεκμηρίων (από κρατικά, τοπικά, εκκλησιαστικά και ιδιωτικά ή εμπορικά αρχεία). Επίσης, οι φοιτητές υποχρεούνται να πραγματοποιούν, σε τακτά χρονικά διαστήματα, προφορικές εισηγήσεις βάσει συγκεκριμένης βιβλιογραφίας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΙΤΑΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ KATA ΤΟΥΣ ΠΡΩΪΜΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ. Το μάθημα εξετάζει τη διακίνηση των ιδεών, των ρευμάτων και κινημάτων (πολιτικών, κοινωνικών, φιλοσοφικών, θρησκευτικών), αλλά και των κειμένων και των διανοουμένων από την ιταλική χερσόνησο στον υπό ιταλικές κυριαρχίες ή επιρροές ελλαδικό χώρο και το αντίστροφο σε μία περίοδο τεσσάρων περίπου αιώνων (15ος-18ος αι.). Μελετώνται, δηλαδή, οι ποικίλες εκφάνσεις και εντοπίζονται τα κέντρα (Βενετία, Πάντοβα, Φερράρα, Μόντενα, Φλωρεντία, Ρώμη, Γένοβα κ.ά., Ιόνια νησιά, Κρήτη, Κύπρος κλπ.) μιας αμφίδρομης πολιτισμικής διαδικασίας ανάμεσα στους δύο κόσμους από τα τέλη του Μεσαίωνα έως τις παραμονές της εθνικής τους ολοκλήρωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περίοδο της Μεταρρύθμισης και της Αντιμεταρρύθμισης, δεδομένου ότι η αλματώδης διάδοση της τυπογραφίας και η συνακόλουθη δραστική μείωση του κόστους του βιβλίου ανέδειξαν τον έντυπο λόγο σε σημαντικό εργαλείο προπαγάνδας των δύο κινημάτων και μετέβαλαν ριζικά τους όρους διακίνησης των ιδεών. Τέλος, επιχειρείται η με κοινωνικούς όρους ερμηνεία των «ωσμωτικών» και «αφομοιωτικών» φαινομένων και η συνακόλουθη συγκρότηση νέων ταυτοτήτων στον αποικιακό χώρο ιταλικών δυνάμεων στην ανατολική Μεσόγειο.
Λέξεις Κλειδιά
Ελληνοϊταλικές Σχέσεις, Πρώιμοι Νεότεροι Χρόνοι, Ιστορία των Iδεών, Αναγέννηση, Μεταρρύθμιση.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Η/Υ, διαδίκτυο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προτζέκτορας κλπ.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις50
Σεμινάρια50
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων50
Συγγραφή εργασίας / εργασιών50
Σύνολο200
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο βαθμός επίτευξης των στόχων του μαθήματος από τον κάθε φοιτητή ελέγχεται με τους ακόλουθους τρόπους: με την ενεργό συμμετοχή του στη διάρκεια των μαθημάτων, με τη μελέτη συγκεκριμένης βιβλιογραφίας και την εκπόνηση προφορικών εισηγήσεων επ' αυτής ανά τακτά χρονικά διαστήματα̇ με την ικανότητά του να αναγνώσει και να κατανοήσει μία πρωτογενή αρχειακή πηγή στην πρωτότυπη μορφή της, και εν συνεχεία να τη σχολιάσει κριτικά εντάσσοντάς την στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο που την παρήγαγε̇ με την εκπόνηση γραπτής εργασίας (κατατίθεται στο τέλος του εξαμήνου).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ενδεικτική βιβλιογραφία: – Αrbel B., «Colonie d’oltremare», in A. Tenenti – U. Tucci (a cura di), Storia di Venezia, vol. 5, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1996, p. 947-985. – Arbel B., Cyprus, the Franks and Venice, 13th-16th Centuries, Aldershot: Variorum Reprints, 2000. – Arbel B., «Venice’s Maritime Empire in the Early Modern Period», στο E. R. Dursteler (ed.), A Companion to Venetian History, 1400-1797, Leiden-Boston: Brill, 2013, p. 125-253. – Augliera L., Libri, Politica, Religione nel Levante del Seicento: la tipografia di Nicodemo Metaxas, primo editore di testi greci nell’Oriente ortodosso, Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1996. Ελληνική μετάφραση: Augliera L., Βιβλία, Πολιτική, Θρησκεία στην Ανατολή τον 17ο αιώνα: Το τυπογραφείο του Νικόδημου Μεταξά, πρώτου εκδότη ελληνικών βιβλίων στην ορθόδοξη Ανατολή, μτφρ. Σ. Μπίρταχας, Αθήνα: Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, 2006. – Βακαλόπουλος Α. Ε., Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. 3, Τουρκοκρατία (1453-1669): οι αγώνες για την πίστη και την ελευθερία, Θεσσαλονίκη: Ηρόδοτος, 1968. – Bakker W. – Van Gemert A (ed.), Proceedings of the Symposium «Η Κρητική Λογοτεχνία στο κοινωνικό και ιστορικό της πλαίσιο» (Amsterdam, 19-21 June 1997) in honour of Wim Bakker, Amsterdam: A. M. Hakkert, 1998. – Βalard Μ. (ed.), État et colonization au Moyen âge et à la Renaissance, Lyon: La Manufacture, 1989. – Balletto L. (a cura di), Oriente e Occidente tra Medioevo ed età Μoderna. Studi in onore di Geo Pistarino, voll. 1-2, Genova: G. Brigati, 1997. – Beck H. G. – Manoussacas M. – Pertusi A. (a cura di), Venezia centro di mediazione tra Oriente e Occidente (secoli XV-XVI). Aspetti e problemi, vol. 1, Firenze: L. S. Olschki, 1977. – Birtachas S., «Tendenze filoprotestanti a Venezia al tempo di Gabriele Severo», στο: D. G. Apostolopulos (επιμ.), Gavriil Seviros, arcivescovo di Filadelfia a Venezia, e la sua epoca. Αtti della Giornata di studio dedicata alla memoria di Manussos Manussacas (Venezia, 26 settembre 2003), Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia, 2004, σ. 45-58. – Birtachas S., «Le idee della Riforma in terra balcanica: il viaggio del “beneficio di Cristo” dall’Italia al Levante veneziano e ottomano», Annuario dell’Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia 9 (2007), σ. 39-45. – Birtachas S., «La memoria degli stradioti nella letteratura italiana del tardo Rinascimento», in Z. Zogragidou (a cura di), Tempo, spazio e memoria nella letteratura italiana. Omaggio ad Antonio Tabucchi, Salonnico: University Studio Press, 2012, p. 124-142. – Blissett L., Εκκλησιαστής, μτφρ. Χ. Κακατσάκη, Αθήνα: Π. Τραυλός, 2001. – Braudel F., Η Μεσόγειος και ο μεσογειακός κόσμος την εποχή του Φιλίππου Β΄ της Ισπανίας, τ. Α΄, Ο ρόλος του περίγυρου, μτφρ. Κλαίρη Μιτσοτάκη, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης, 19932. – Burckhardt J., O Πολιτισμός της Αναγέννησης στην Ιταλία, μτφρ. Μ. Τοπάλη, Αθήνα: Νεφέλη, 1997. – Cozzi G., Knapton M., Scarabello G., Storia d’Italia, τ. XII/1 & XII/2, La Repubblica di Venezia nell’età moderna, Torino, UTET, 1997 & 1999. – De Foucault J. A., Nicandre de Corcyre, Voyages, Paris 1962. – Eliades I. A., «Cultural Interactions in Cyprus 1191-1571: Byzantine and Italian Art», in A. Cimdina – J. Osmond (eds.), Power and Culture (Cliohres.net), Pisa: Pisa University Press, 2006, p. 15-31. – Frigerio-Zeniou S., L’art “italo-byzantin” à Chypre au XVIe siècle. Trois témoins de la peinture religieuse: Panagia Podithou, la chapelle latine e Panagia Iamatikê, Venise: Institut Hellenique d’Etudes Byzantines et Post-byzantines de Venise, 1998. – Geanakoplos D. J., Greek Scholars in Venice: Studies in the Dissemination of Greek Learning from Byzantium to Western Europe, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1962. Ελληνική μετάφραση: Γιαννακόπουλος Κ. Ι., Έλληνες λόγιοι εις την Βενετίαν: Mελέται επί της διαδόσεως των ελληνικών γραμμάτων από του Bυζαντίου εις την δυτικήν Eυρώπην, μτφρ. Χ. Γ. Πατρινέλης, Αθήνα: Φέξη, 1965. – Grivaud G., «Le vénitien Leonardo Donà, temoin de découvertes archéologiques à Chypre en 1557», Cahier du Centre d’Études Chypriotes 6 (1986), p. 19-25. – Hering G., Οικουμενικό Πατριαρχείο και ευρωπαϊκή πολιτική 1620-1638, μτφρ. Δ. Κούρτοβικ, Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ., 1992. – Holton D. (επιμ.), Λογοτεχνία και κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης, μτφρ. Ν. Δεληγιαννάκη, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, [1997] 20024. – Holton D., «Cyprus and the Cretan Renaissance: A Preliminary Study of Some Cultural Connections», Επετηρίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών 19 (1992), p. 515-530. – Holton D., «Μια ιστορία παραμέλησης: η κυπριακή γραμματεία την περίοδο της Βενετοκρατίας», στο Μελέτες για τον Ερωτόκριτο και άλλα νεοελληνικά κείμενα, Αθήνα: Καστανιώτης, 2000, σ. 237-268. – Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμοι: Ι΄ & ΙΑ΄, Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1974 & 1975. – Καραθανάσης Α., Η Φλαγγίνειος Σχολή της Βενετίας, Θεσσαλονίκη, 1975. – Καραθανάσης Α., Η Βενετία των Ελλήνων, Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη, 2010. – Lane F. C., Βενετία η θαλασσοκράτειρα, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2007. – Layton Ε., The Sixteenth Century Greek Book in Italy. Printers and Publishers for the Greek World, Venice: Greek Institute of Byzantine and Post-Byzantine Studies in Venice, 1994. – Μαλτέζου Χ. Α. (επιστημονική δ/νση), Όψεις της ιστορίας του βενετοκρατούμενου ελληνισμού: Αρχειακά τεκμήρια, Αθήνα: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1993. – Μαλτέζου Χ. Α. (επιμ.), Διεθνές Συμπόσιο: Πλούσιοι και φτωχοί στην κοινωνία της ελληνολατινικής Ανατολής, Βενετία: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 1998. – Μαλτέζου Χ. Α. (επιμ.), Κύπρος-Βενετία: κοινές ιστορικές τύχες. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου (Αθήνα, 1-3 Μαρτίου 2001), Βενετία: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας – Κυπριακή Πρεσβεία / Σπίτι της Κύπρου – Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 2002. – Μαλτέζου Χ. Α. (επιστημονική δ/νση), Βενετοκρατούμενη Ελλάδα: Προσεγγίζοντας την ιστορία της, 2 τόμοι, Αθήνα-Βενετία: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, 2010. – Maltezou Ch. Α (a cura di), Il contributo veneziano nella formazione del gusto dei Greci (XV-XVII sec.). Atti del Convegno (Venezia, 2-3 giugno 2000), Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia, 2001. – Maltezou Ch. A. – Ortalli G. (a cura di), Venezia e le Isole Ionie, Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2005. – Maltezou Ch. – Tzavara Α. – Vlassi D. (a cura di), I Greci durante la venetocrazia: Uomini, spazio, idee (XIII-XVIII sec.), Atti del Convegno Internazionale di Studi (Venezia, 3-7 dicembre 2007), Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia, 2009. – Manoussacas M., «L’aventure vénitienne de François Portus», Bulletin de la Société d’Histoire et d’Archeologie de Genéve 17 (1982), p. 299-314. – Μοσχονάς Ν. Γ. (επιμ.), Δύο λαοί - μια ιστορία: Μελετήματα Ελληνο-Ιταλικής Ιστορίας, τ. Α΄, Αθήνα: Ελληνο-Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο, 1998 / Moschonas N. (a cura di), Due popoli - una storia: Studi di storia Italo-Ellenica, vol. 1, Atene: Camera di Commercio Italoellenica, 1998. – Μπίρταχας Σ., Ο Paolo Sarpi και οι ελληνορθόδοξοι Βενετοί υπήκοοι ανάμεσα στη Ρώμη και στη Βενετία, διδακτορική διατριβή, Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2001. – Μπίρταχας Σ., «Μεταρρύθμιση και Αντιμεταρρύθμιση στα Ιόνια Νησιά», Πρακτικά του Ζ΄ Πανιονίου Συνεδρίου (Λευκάδα, 26-30 Μαΐου 2002), τ. Α΄, Αθήνα: Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 2004, σ. 513-525. – Μπίρταχας Σ., «Διανόηση, αίρεση και καταστολή στο Βενετικό Κράτος. Από τα κέντρα στις περιφέρειες: η περίπτωση της Κρήτης», στο Μ. Ανδριανάκης (επιμ.), Πεπραγμένα Ι΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Χανιά, 1-8 Οκτωβρίου 2006), τ. Β1, Χανιά: Φιλολογικός Σύλλογος «Ο Χρυσόστομος», 2010, σ. 221-236. – Μπίρταχας Σ., Κοινωνία, Πολιτισμός και Διακυβέρνηση στο βενετικό Κράτος της Θάλασσας: το παράδειγμα της Κύπρου, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2010. – Μπίρταχας Σ., «Μορφές πρόσληψης της Μεταρρύθμισης και μηχανισμοί πειθάρχησης στην Ιταλία στα μέσα του 16ου αιώνα: Κύπριοι βενετοί υπήκοοι στη ρωμαϊκή Ιερά Εξέταση», Κυπριακαί Σπουδαί. Δελτίον της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών ΟΓ΄ (2011), σ. 157-169. – Μπίρταχας Σ., «Ουμανισμός, Μεταρρύθμιση και Αντιμεταρρύθμιση στη βενετική Κύπρο: αφομοίωση, αντίσταση και νέες ταυτότητες», Πρακτικά του Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών με θέμα Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα), τ. Γ΄, Αθήνα: 2011, σ. 665-674. Το κείμενο έχει αναρτηθεί σε μορφή PDF, από κοινού με την περίληψή του, στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ν.Σ. (σύνδεσμος: http://www.eens.org/?page_id=1555, υποσύνδεσμος: http://www.eens.org/EENS_congresses/2010/Birtachas_Stathis.pdf). – Μπίρταχας Σ., Κοινωνία, Πολιτισμός και Διακυβέρνηση στο βενετικό Κράτος της Θάλασσας: το παράδειγμα της Κύπρου, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2011. – Nicol D., Βυζάντιο και Βενετία, Αθήνα: Παπαδήμας, 2004. – Νικολάου-Κονναρή Ά. (επιμ.), Η Γαληνοτάτη και η Ευγενεστάτη: Η Βενετία στην Κύπρο και η Κύπρος στη Βενετία / La Serenissima and La Nobilissima: Venice in Cyprus and Cyprus in Venice, Λευκωσία: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, 2009. – Ortalli G. – Maltezou Ch. A. (a cura di), Italia-Grecia: Temi e Storiografie a confronto. Atti del Convegno di studi organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Studi Storici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia (Venezia, 20-21 ottobre 2000), Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia, 2001. – Ortalli G. (a cura di), Venezia e Creta. Atti del Convegno internazionale di Studi (Iraklion-Chanià, 30 settembre-5 ottobre 1997), Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1998. – Παναγιωτάκης Ν. (επιμ.), Άνθη Χαρίτων, Βενετία: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 1998. – Παπαδόπουλλος Θ. (έκδ.), Iστορία της Κύπρου, τ. 4-5, Μεσαιωνικόν βασίλειον – Ενετοκρατία, Λευκωσία: Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ / Γραφείον Κυπριακής Ιστορίας, 1995-1996. – Pubblica celebrazione. 500 anni dalla fondazione della Comunità dei Greci ortodossi di Venezia, Venezia: Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia, 1999. Ελληνική έκδοση: Δημοσία ιλαρία. 500 χρόνια από την ίδρυση της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Βενετίας, Βενετία: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 1999. – Seidel Menchi S., Erasmo in Italia 1520-1580, Torino: Bollati Boringhieri, 1987. – Siapkaras-Pitsillidès Th., Le pétrarquisme en Chypre. Poèmes d’amour en dialecte chypriote d’après un manuscrit du XVIe siècle, έκδοση και γαλλική μτφρ., Athènes: Institut Français d’Athènes, 1952 [rist: Paris- Athènes: Les Belles Lettres, 1975]. Ελληνική έκδοση με απόδοση των ποιημάτων στη νεοελληνική: Σιαπκαρά-Πιτσιλλίδου Θ., Ο πετραρχισμός στην Κύπρο. Ρίμες αγάπης από χειρόγραφο του 16ου αιώνα με μεταφορά στην κοινή μας γλώσσα, Αθήνα 1976. – Tiepolo M. F. – Tonetti E. (a cura di), I Greci a Venezia. Atti del Convegno internazionale di studio (Venezia, 5-7 novembre 1998), Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2002. – Τσιρπανλής Ζ. Ν., Το Ελληνικό Κολλέγιο της Ρώμης και οι μαθητές του (1576-1700). Συμβολή στη μελέτη της μορφωτικής πολιτικής του Βατικανού, Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1980. – Tsirpanlis Z., «I libri greci pubblicati dalla ‘Sacra Congregatio de Propaganda Fide’», Balkan Studies 15/2 (1974), σ. 204-224.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-12-2018